Bältrossmärta

(Zosterassocierad smärta / Postherpetisk smärta)

Definition

Smärta i samband med bältros (en akut infektion av viruset herpes zoster) eller kvarvarande smärta efter det att blåsorna läkt (postherpetisk smärta).

Orsak(-er)

Herpes zoster-infektion.

Symtom

Den akuta smärtan är sk nociceptiv. Denna smärta kan uppkomma någon dag innan blåsorna uppträder.
Postherpetisk smärtan är neurogen med allt från obehag med domningskänsla till huggande, brännande och stickande, stark smärta.

Status

Smärta i de nervområden som påverkas av virusinfektionen. Nervområdena är ordnade i bältformiga områden över hudytan. I det akuta skedet ses blåsbildning inom nervområdet.

Behandling

Vid herpes zoster-infektion ska man ta ställning till behandling med virushämmande medel så fort som möjligt. Detta skall ske helst inom 72 timmar för att minska risken att utveckla den smärta som brukar följa på virusinfektionen. Störst risk löper patienter över 50 år samt de personer som har nedsatt immunförsvar.
Vanligtvis brukar man använda behandling med valaciklovir eller aciklovir.
Den akuta smärtan kan behandlas med paracetamol eller lättare opioider.
Den till virusinfektionen efterföljande smärtan kan behandlas med tricykliska antidepressiva (amitryptilin) med dosökning upp mot 75 mg/dygn.

Vid mer ”huggande” smärtor eller vid otillräcklig effekt prövas karbamazepin, gabapentin eller pregabalin.
Kräm med kombinationer av lokalanestetika kan användas om det inte är för stort område som är drabbat. Capsaicinkräm fungerar bra för en del patienter.
Ibland kan elektrisk nervstimulering med TNS vara ett värdefullt komplement.
Smärtor som inte blir bättra av ovanstående behandlingar kan behöva behandlas med starka opioider eller kortisoninjektioner i ryggmärgssäcken.

Uppdaterad: 2017

En kommentar

  1. majvor waldenstedt skriver:

    Hej! Är 66 år fick bältros 2010 och nu undrar jag om dessa smärtor kan bero på bältros, det känns som att man drar hårt åt med en livrem runt bröstet och bak i hela ryggen o sidorna, det bränner och känns som om kanske det är muskelkramp, har svårt för att andas precis som allt packas ihop med en fruktansvärd ihållande värk. Vad är detta? Jag kan inte koncentrera, mig o orkar ingenting vill bara försöka att sova. Jag hade en reell bältros o kom inte till läkare för dessa 72 tim, tyvärr. vad är detta och vad kan jag göra. orkar inte mer. vänl- Maja

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.