22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Tjocktarms- och ändtarmscancer

(Coloncancer / Rektalcancer)

Orsak(-er)

Tjocktarmscancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer.
Sannolikt finns en ärftlig faktor men sjukdomen är också ett resultat av vår vällevnad med alltför lågt fiberinnehåll i kosten och intag av mycket stekt och grillad mat. Dessutom tar det för lång tid för innehållet att passera genom tarmen.
Minskad fysisk aktivitet.
Ökad risk att utveckla cancer i tjocktarmen vid inflammatoriska tarmsjukdomar.
Det är troligt att regelbunden fysisk aktivitet och eventuellt NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Cancer i höger del av tjocktarmen: få symtom. Upptäcks ofta genom att patienten har fått blodbrist och nedsatt allmäntillstånd.
Cancer i vänstra del av tjocktarmen: debuterar ofta med förändrade avföringsvanor, blod eller slem i avföringen som ibland också blir tillplattad eller avsmalnad. Sjukdomen kan också debutera med tarmvred.
Cancer i ändtarmen: ger ofta slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Alternativa överväganden

Tarmfickor (divertikulos), Förstoppning (obstipation), Inflammatorisk tarmsjukdom (IBS).

Utredning

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 50 års ålder är klar indikation för utredning liksom om blod i avföringen noteras.
Bukundersökning, ändtarmsundersökning med finger (PR), Undersökning av ändtarmslemhinnan med ett litet rörformat instrument (rektoskopi), grovtarmsröntgen. Men helst skall dock man undersöka hela grovtarmen med ett smalt böjligt fiberoptiskt instrument (coloskopi) eller göra en datortomografi av grovtarmen.
Blod i avföringen (F-Hb) bör kontrolleras 3 – 6 ggr. F-Hb är ett mycket bra allmänt test för förekomst av blod i avföringen men testet bör vara specifikt för mänskligt hemoglobin. Detta för att minska antalet falskt positiva värden pga blodprodukter i kosten.

Behandling

Remiss till kirurgklinik för vidare utredning och operation. Tidig diagnos innebär god prognos.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom