08 July, 2020

Tarmvred

(Ileus / Invagination / Paralytisk ileus / Mekanisk ileus)

Definition

Hinder för passage av tarminnehållet.

Orsak(-er)

Mekaniskt tarmvred (mekanisk ileus): Kan orsakas av sammanväxningar efter tidigare operationer, föda t.ex. otuggade apelsinklyftor, förträngningar t.ex. efter strålning eller av gallstenar, blodkärlsförträngningar, bråck, då del av tarm vridit sig runt och orsakar totalstopp inuti tarmen (volvolus), tumörer.
Tarmvred p.g.a. nervskada (paralytisk ileus): Kan uppstå efter operativt ingrepp i buken, antikolinergisk läkemedelsbehandling i höga doser, inflammationer i buken.
Inskjuten tarm i efterföljande tarmavsnitt (invagination): Ses framför allt hos barn under 2 års ålder.

Symtom

Buksmärtor i intervaller. Kräkningar, ibland med avföringsinnehåll. Uppdriven, gasfylld buk. Ingen gasavgång. Till en början livliga tarmljud.
Så småningom blir patienten allt mer allmänpåverkad, får bukhinneinflammation och allmän blodförgiftning (sepsis). Chockbild.
Vid invagination kommer smärtorna i intervaller. Patienten har dessutom kräkningar och ofta blod i ändtarmen.

Diagnos

Klinisk bild.
Invaginationen kan kännas då man undersöker patientens buk.

Utredning

Röntgen En buköversikt visar vidgade tarmar med vätskenivåer. Vid ultraljudsundersökning ser man när ett tarmavsnitt glider in i närmast nedföljande tarm (invagination).

Behandling

Akutremiss till kirurgklinik.Vid tarmvred hos små barn orsakad av invagination (se ovan) löses denna ofta i samband med själva röntgenundersökningen. I en del fall kan operation behövas.