01 July, 2020

Lårbråck

(Hernia femoralis /Femoralisbråck)

Definition

Bråck från bukhålan som tränger ner under ledbandet i ljumsken (inguinalligamentet) till övre delen på lårets framtida.

Orsak(-er)

Oftast kvinnor i medelålder och därutöver.
Många graviditeter.
Medfödd förstoring av den sk femoralkanalen.

Symtom

Uttalad smärta av koliktyp.

Status

En fast knöl i övre delen av lårets framsida, strax nedamför ljumskledbandet, och som inte går att trycka tillbaka. Man måste ha en misstanke om sk inklämning om patienten känner en stark smärta och knölen inte går att trycka tillbaka.

Alternativa överväganden

Ljumskbråck

Behandling

Vid misstanke om inklämning: akutremiss till kirurg. Även i övrigt finns det en stark operationsindikation eftersom det alltid finns en risk för inklämning.