Höga leverenzymsvärden

(Transaminasstegring)

Definition

Leverfunktionsprover:

 • enzymet aspartataminotransferas (ASAT)
 • enzymet alaninaminotransferas (ALAT)
 • enzymet alkaliska forfataser (ALP)
 • enzymet gamma-glutamyltransferas (GT)
 • enzymet kolhydratfattigt transferrin (CDT)
 • gallfärgämnet bilirubin.

Värdering av enskilda enzymer:
ALAT: Tecken på vävnadsskada i lever. Mycket höga värden ses t ex vid virushepatit.
ALP: Frikostighet med ultraljud vid höjning av ALP av oklar orsak. Kan ses isolerat höjd vid läkning av benbrott, skelettpåverkan, hos växande ungdomar, låg ämnesomsättning (hypotyreos), kronisk ledgångsreumatism, polymyalgia reumatika, levercancer, användande av epilepsimediciner. Vid förhöjt ALP men normalt GT: tänk på orsaker utanför levern t ex skador på bukspottkörteln.
ASAT: Tillför i praktiken gällande leverutredning inom öppenvården knappast någon mer än ALAT. Enzymet finns förutom i lever även i hjärta och muskulatur.
S-Bilirubin: Isolerad höjning är sannolikt Gilberts sjukdom. Om patienten är invandrare, misstänk thalassemi: lågt blodvärde (Hb), lågt antal nybildade röda blodkroppar (reticulocytos).
CDT: Bra vid uppföljning av känd alkoholöverkonsumtion. Stiger även vid gallgångs- och leversjukdomar som Primär Scleroserande Colangit resp Primär Biliär Cirrhos.
GT: Var frikostig med ultraljud vid höjning av oklar orsak. GT är oftast förhöjt vid alla slags leversjukdomar liksom vid övervikt (obesitas), användande av olika läkemedel t ex dextropropoxifen och epilepsimediciner, låg/hög ämnesomsättning (hypo/hypertyreos), levercancer vid förhöjda blodfetter (hypertriglyceridemi) och vid en rad andra sjukdomstillstånd i njurar, bukspottskörtel och hjärta. Beträffande alkoholöverkonsumtion fungerar analysen bäst som markör vid uppföljning av konsumtionen. Upphör alkoholkonsumtionen återgår värdet till normala nivåer på 3–6 veckor.

Orsak(-er)

Ett avvikande mönster i leverfunktionsproverna kan ses vid:
Addison: Lågt blodtryck, höjt S-K, lågt S-Na, pigmentförändringar ( ”solbränd” med fokus i böjveck ), ASAT ofta högre än ALAT.
Alkoholintag: Förhöjda transaminaser (ASAT, ALAT). Höjt GT och/eller CDT, höjt MCV. Vanligaste orsaken till leverskada i västvärden.
Cancer: Osannolikt om endast ett av leverenzymerna är höjt! Ofta ASAT- dominans och förhöjt antal blodplättar (TPK).
Celiaki (glutenöverkänslighet): Typisk klinisk bild! Transglutaminasantikroppar. Kontrollera serumjärn (S-Fe), B12, Folsyra, Homocystein.
Cor incomp (sviktande hjärtfunktion): Sjukhistorien typisk, och typisk klinik!
Diabetes: Höga levervärden vid höga blodsockervärden (P-glukos och HbA1c).
Gallsten: Höjer inte leverfunktionsproverna annat än vid förträngning av gallgången (choledokusobstruktion) – inte ens vid inflammation i gallblåsan!
Gilberts sjukdom: Isolerat högt S-Bilirubin. Ta kvot konjugerat/okonjugerat bilirubin. Övriga levervärden inkl alkaliska fosfataser skall vara normala och upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) får ej finnas dvs blodvördet (Hb) och röda blodkroppar (retikulocyter) skall vara normala.
Hemocromatos: Leverskada, ledbesvär, diabetes. Hög transferrinmättnad, högt S-Ferritin, ofta svullna, uppdrivna fingerleder (MCP II och III). Ej högt blodvärde (Hb)!
Låg ämnesomsättning (Hypothyreos): Lågt T4, högt TSH, typisk klinik. Höjda ASAT eller ALAT, ev högt GT.
Läkemedel: Leverskada av ffa flucloxacillin. Höjda levervärden ses också vid användning av paracetamol, flucloxacillin, diklofenak, sulfonamider, nitrofurantoin, acetylsalicylsyra. Dessutom vid användning av dextropropoxifen, antiepileptika, warfarin, fentiaziner, ibland P-piller och östrogen, glitazoner. Alkohol och paracetamol bör ej kombineras.
Narkotika: vanligast är kokain och ecstasy.
Naturpreparat: örttéer, preparat med röd solhatt m fl.
Lösningsmedel: Inandning av lösningsmedel hos t ex målare. Ger i praktiken ej stegrade leverenzymer.
Polymyalgia reumatica: Kraftigt förhöjd sänka (SR), ofta påtagligt högt ALP.
Primär biliär cirrhos (PBC): Feber, klåda, gulfärgade ögonvitor (icterus), smärtor under höger revbensbåge, positiv AMA-test (antimitokondrieantikroppar), höga leverenzymer inkl ALP och GT, hög sänka (SR), höga värden av kolesterol i blodet. Höjer även CDT. Tag prov på leversellerna (leverbiopsi).
Primär skleroserande cholangit: Hög sänka (SR), smärtor under höger revbensbåge, ofta magbesvär p g a samtidig tjocktarmsinflammation (oftast ulcerös colit), flera höjda transaminaser inkl CDT! Risk för utveckling av gallgångscancer.
Ledgångsreumatism: ALP- höjning hos 10% av patienterna!
Thalassemi: Låggradig hemolys. Lågt blodvärde (Hb) Ses ffa hos invandrare.
Thyreotoxicos: Typisk sjukhistoria och klinisk bild. Kontrollera T4.
Wilsons sjukdom: Inlagring av koppar i levern. Högt S-ceruloplasmin, lågt ALP, ASAT ofta högre än ALAT. Lågt blodvärde (Hb), mjälten känns under vänster revbensbåge. Kayser-Fleischer-ring i hornhinnan (cornea); grå/grön/brun.
Virushepatit: Ger ffa höjning av ALAT. Serologi beträffande anti-HAV, HBsAg, anti-HCV ( ev anti-EBV, anti-CMV). Mycket typiskt för hepatit C är levervärden som går upp och ned.
Övernäring av även kortvarig natur (”ätit för mycket”) kan höja ALAT påtagligt. Detta utan samband med viktuppgång.
Övervikt och förfettning av levern: vanlig orsak till höjda ALAT, ASAT, GT, BMI.

Symtom

Alltefter sjukdomsorsak. Trötthet är det genomgående symtomet. Patienten har värk under höger revbensbåge då leverkapseln är påverkad. Gulfärgning av hud och ögonvitor (icterus) ses då S-Bilirubin överstiger 40-50 mikromol/l.

Utredning

Alltefter klinik och misstanke enligt ovan. Alkohol är den vanligaste orsaken till onormala leverprover.
Var frikostig med att kontrollera S-ceruloplasmin på varje ung männinska med förhöjda levervärden av oklar orsak. Detta för att ej missa Wilsons sjukdom!
Kontrollera också S-Fe + transferrin på alla oklara höjningar för att ej missa Hemokromatos.
Ultraljud av lever skall alltid utföras vid högt ALP eller GT av oklar orsak.
Vid osäkerhet om diagnosen görs alltid en mikroskopisk undersökning av levercellerna (leverbiopsi).

Behandling

Uteslut de åkommor som snabbt kan bli akuta: Läkemedelsutlöst gulsot, Addisons sjukdom, Wilsons sjukdom, Budd-Chiaris syndrom (akutremiss vid stark misstanke).
Vid misstanke om läkemedelsorsakad höjning (inkl naturpreparat): Kontrollera levervärden ofta, till en början 2 ggr/vecka. Därefter utglesande.
Vid misstanke på leverförfettning: Ta nya prover var 4-6 vecka och ge förhållningsregler om livsstilsförändringar. Ultraljud görs om kvarstående höjningar trots bantning.
Enzymer som stiger och sjunker är hepatit C tills motsatsen är bevisad.
I övrigt riktad utredning efter den kliniska bild patienten uppvisar.

Uppdaterad: 2017

18 Kommentarer

 1. omar skriver:

  Hej, läkare sa att jag har högt antal röda blodkroppar,
  Jag kan inte gå barfot, om jag gör det får jag en mycket obehaglig känsla i magen som strålar mot hjärtat. Kan det vara de höga röda blodkroppana som gör att jag får den känslan? Jag jag fryser också i fötter och händer. Jag känner också en brännande känsla i fötterna och händerna ibland.

  • Webbredaktören skriver:

   Om du inte talat om dessa besvär med din läkare så föreslår jag att du gör det nästa gång ni ses, så kanske du kan få svar på om det kan finnas några samband.

 2. Mia skriver:

  Om man har kronisk Hepatit c är alltid Alat värdet högt då ? Jag har lämnat Hepatit c prov och hade 0 . Nästa hepatit prov jag tog trodde läkaren var ihopblandat med någon annans på lab för det värdet var positivt och högt !! Läkaren kommer ringa me imorgon. Mitt Alat värde var typ 0;59 kan det vara hep c om första värdet visade 0 .

  • Susanne skriver:

   Hej Mia. Normalt ALAT brukar ligga mellan 0.2-0.6 för kvinnor. Vad som anses normalt har varierat något över tiden. Värdena varierar också något hos individen över dygnet. Förhöjda värden kan bero på flera olika orsaker, tex vid perioder av dagligt bruk av alkohol, övervikt, biverkan från läkemedel och mängden matintag. Ofta tar man just om förhöjda värden efter någon vecka eller två. Om man alltid har förhöjt ALAT-värde vid just kronisk hepatit vet jag inte. Hoppas du fick svar på dina frågor när din läkare ringde dig. Mvh webbredaktören.

 3. Ulla skriver:

  Jag fick veta att mitt lever värde var 6. Jag hon sa bara sex. Jag fick kolla med ultraljud eftersom de misstänkte gallan. Men de hittade inget konstigt. Hon tittade på levern och ja, inte vet jag vad hon såg men hon sa att allt såg bra ut. Tog nya värden då jag fick problem med tarmen. Hade fortfarande 6. Och hon sa att det var högt. Vad betyder detta. Jag har ont. Är det mekaniskt eller har jag cancer?

 4. Åsa skriver:

  Hej!
  Jag har haft flera återkommande episoder av illamående, kräkningar, extrem törst/ munntorrhet. Efter någon dag kommer reflux ( mat som kommer upp i matstrupen), konstant hicka. Detta håller i sug i 3-4v för att sedan återgå till normalt. ALAT och ASAT går under episoderna upp till kring 6. Efter episoderna återgår det till normalt. Gastroskopi visar en liten inflammation på tolvfingertarmen samt litet bråck på magmunnen. Men inget som egentligen kan förklara sambandet mellan levervärdena och problem med hickan. Väntar på biopsi.
  Skulle gärna höra ev. teorier eller uppslag över vad det kan vara el prover som bör tas.
  Tack!

 5. MT skriver:

  Hej!

  Utreds för närvarande, men tar gärna emot era synpunkter på nedanstående:

  Lab-analys visar Hb 161. ALP 2,7 och normalt bilirubin. GT 1,2. ASAT 1,3 och ALAT 2,6. Transferinmättnad 0,36 och ferritin 656. Järn 21. DNA-HFE genotyp visar normal genotyp.

  Har lågt testosteron (under 8 nmol/L), TSH 2,8 och T4 16.

  Är ”normalkonsument” av alkohol, dock hade jag när proverna togs helt avstått under en månads tid. Läste en artikel om att man sedan ett par åt omvärderat vad som är normalt TSH-värde, och att det skulle kunna finnas en koppling där till mina avvikande värden. Vad tror ni?

  • Susanne skriver:

   Hej, intressant fråga. I regel är det dock svårt att svara på frågor som dina med specifika labsvar och liknande. Men jag kommer lämna över frågan till vår expertgrupp och ser om det går att svara på dina tankar på något bra sätt. Återkopplar sedan i denna länk. Mvh webbredaktören

   • MT skriver:

    Tack, ser fram emot svar!

   • MT skriver:

    Har nu även gjort leverbiopsi som visade inlagring av fett. Läkaren rekommenderade mer motion och viktminskning, vilket känns lite knepigt när jag redan cyklar en timme om dagen och inte äter särskilt mycket. Jag ligger helt still på min övervikt.

 6. H.n skriver:

  Hej!
  Fick leverprovsvar idag och hade 1.20 i svar. Jag har haft det sedan 2007 minst som jag vet.
  Äter olika epilepsipreparat.
  Borde inte detta följas upp? Läkaren säger att det inte ska göras.
  Mvh

  • Susanne skriver:

   Hej. Eftersom du äter epilepsimedicin så antar jag att din läkare följer dig någorlunda regelbundet. Har du haft förhöjt värde sedan flera år tillbaka så får vi anta att han gjort en korrekt bedömning att det för just dig är ”normalt”. Men känner du dig tveksam och inte riktigt litar på läkarens bedömning kan du alltid vända dig till en ny läkare. Du har rätt att få journalkopior med dig till nästa vårdinstans. Mvh webbredaktören.

 7. Simon skriver:

  Hej!
  Jag har precis fått svar på mina leverprover,
  Alla mina prover var OK och normala förutom P-Alat som låg på 6,93 vilket var högt sa läkaren. Hon visste inte vad som var problemet, utan att vi kom fram till att jag ska sluta med mina kosttilskott som är proteinpulver (vassleprotein) som jag tar då jag precis har börjat tränat stenhårt och ökat kaloriintaget. Senast jag festade var ca 3 veckor sen. Vad tror du det kan vara som gör att P-Alat är så högt? Jag hade även en rejäl träningsvärk vid provdagen.(Jag är 22 år gammal.)

  • mikael skriver:

   var inne på infektionen i går.p-alat låg 12.har hepatit c sen många år är drogfri sedan 2009-med några undantag.

 8. dawid skriver:

  Hej jag var nyligen och tog blodprov ang hepatit. Alla svaren var negativa men jag hade ett liten förhöjning av Alat, jag hade inte druckit någon alcohol på ca 1/2 år men jag hade tagit insomningstabletter kan det vara orsaken till förhöjningen av Alat? Jag är 22 år.
  MVH dawid

 9. E skriver:

  Opererade bort min gallblåsa 2012 januari, har känt lite smärta under höger revbensbåge, tog lever prover i fredags, mitt GT värde låg på 0,79 vilket var lätt förhöjt, varför? :-/ är det farligt?

  • Susanne skriver:

   Hej E. Du uppger inte hur gammal du är. Är du kvinna över 40 år anses värdet på 0.79 inte förhögt. Hos kvinnor under 40 finns ett referensvärde på < 0.75,så jag tycker inte du skall oroa dig. Dessutom kan vissa läkemedel också påverka och ge lätt förhöjda GT-värden, tex vissa p-piller, smärtlindring och antidepressiva. Jag antar att du har tid hos din läkare nu när provsvaren kommit och kan fråga vad som gäller i just ditt fall. Hälsningar webbredaktören.

 10. michael skriver:

  har c-hep sen 87 b-hep 90-talet. 2007 l-biopsi snäll hep .
  en 1o ch 0 idag har jag en gt på20 men cdt 1,6
  och idag utvecklat DDDD hepQ!!QQ!!”
  4 jan 2010 hamna ja på infektion och stafflecock auerrourres som fastna< i4ryggkota sponylit tror dom idag skall nya prover tagas och nu kommer sanigen fram om inte alat asat gt samt ja ni vet va menar trevlgt att äntligen fått kontakt med någon utoms¨tående sockret igår 31,9 samt att mina fötter rötter bort och ingen som ingen vet men jag men kan tyväär inte göra ett skit mot hevetskvalena sen jan 2010
  nekar mig magnetröntgen för de säger att jag är fgör fet

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.