02 July, 2020

Analfistel

Definition

Kanalliknande onormal förbindelse mellan analkanalen och huden vid analöppningen. Insidan av ”kanalen” är klädd med ett cellager som kallas epitel.

Orsak(-er)

Fisteln kan vara ett följdtillsånd efter en tidigare böld (abscess) men ses också vid sjukdomarna Mb Crohn och Ulcerös colit

Symtom

Patienten söker ofta för en flytning som kommer från fistelöppningen vid sidan av analöppninge.

Utredning

Har patienten tidigare haft en böld vid analöppningen? Har patienten någon inflammatorisk tarmsjukdom?
Kan man med fingret känna fisteln då man undersöker ändtarmen och analkanalen?
En undersökning med ett rörliknande instrument görs(prokto-/ rektoskopi). Röret förs in i analkanalen varvid man studerar om sjukliga förändringar kan ses i slemhinnan. Området runt analöppningen måste förstås också inspekteras noga.
Kirurg kan också ta ställning till om specialröntgen med sk fistulografi behöver göras.

Behandling

Kirurgisk behandling. Fisteln klyvs och får därefter läka av sig själv. Läkningstid 2-3 månader.
Ingen indikation för antibiotika.
Utan kirurgi fortsätter fisteln att ge flytning. Vid eventuell spontanslutning av fisteln blir följden i regel en ny böldbildning.