22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Svampinfektion i underlivet

(Candidavaginit / Vulvovaginit)

Orsak(-er)

Oftast orsakad av svampen Candida albicans, som skiftat från en form (sporer) som inte ger symtom, till en annan form (hyfer) som ger infektionssymtom.
En utlösande faktor kan vara tablettbehandling med antibiotika. Förändringarna ses också hos patienter med diabetes och vid graviditet.
Observera att även småskador, skavning, cykling, ridning, trånga kläder, intensivt tvättande av underlivet etc kan ge svampinfektionliknande besvär.

Symtom

Snabbt debuterande klåda i blygd och slida samt en flockig vit flytning.

Status

Slemhinnorna visar inflammationstecken med svullnad och rodnad.

Alternativa överväganden

Sköra, förtunnade slemhinnor hos äldre kvinnor, allergier, kronisk irritation, herpes- och/eller papillomvirusinfektion.

Utredning

Ofta typisk sjukdomsbild. Svamptrådarna kan ses vid mikroskopisk undersökning av prov från flytningen. Vid svårbehandlade fall tas prov för odling för att se vilken typ av svamp som orsakar inflammationen. Transportmediet kan variera vid olika laboratorier, fråga det lokala laboratoriet vad som gäller.

Behandling

Vid svamp i slidan (vaginal candida): Lokalbehandling med tex ekonazol i 1 eller 3 dagars kur. Båda behandlingarna är lika effektiva. Kombinera gärna med antisvampmedel i krämform utvändigt runt slidöppningen eller helst med kombinationen kortison och antisvampkräm för att få den snabbaste symptomlindringen.
Vid återkommande besvär och speciellt i de fall man misstänker att vagitorier och salvor givit lokal irritation, bör man ge antisvampmedlen i tablettform.
Vid kroniskt återkommande besvär (4 eller fler episoder per år): Pröva med antisvampmedel i tablettform. Ges som 1 dygns behandling var 14:e dag under 3-6 månader.
Vid kroniska besvär är det viktigt att få en klar uppfattning av infektionsorsaken. Detta görs genom odling och mikroskopisk undersökning av flytningen. Visar odling att det inte föreligger någon växt av svamp, bör man leta efter annan orsak. Vaginos? Allergisk reaktion?
Överanvändning av svampmediciner kan leda till att medicinerna inte längre biter på den svamp som ger infektionen (resistensutveckling).
I besvärliga svårbehandlade fall överväg remiss till gynekolog eller hudläkare.
Vid graviditet skall inte antisvampmedel i tablettform användas.
Egenvård
Se avsnittet Flytningar och klåda i underlivet i detta kapitel.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom