23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Mensförskjutning

Åtgärd(-er)

Kvinnor, som av olika skäl vill förskjuta sin menstruation, kan ges tabletter innehållande medroxiprogesteronacetat eller noretisteron 10 mg dagligen med start senast 3 dagar före väntad menstruation och som längst i 14 dagar. Blödning inträder ungefär 1–2 dagar efter avslutad tablettbehandling.
Använder kvinnan kombinerade p-piller och vill skjuta på sin mens, var god se FASS för respektive p-piller.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom