13 July, 2020

Cellförändringar i underlivet

(Cervixcancer / Humant papillomvirus / HPV)

Definition

Förändringar av epitelceller på livmodertappen (portio). Virusbetingad cellskada (koilocytos). Olika svårighetsgrader där de mest uttalade förändringar graderas CIN1-CIN3 (Cancer in situ).

Orsak(-er)

Huvudsakligen infektioner med humant papillomvirus (HPV). Hundratals typer, varav typ 6 och 11 orsakar ofarliga könsvårtor.
Typ 16 och 18 är ansvariga för 70 % av de elakartade förändringarna.
Det tar 10-15 år att gå från stadiet med cellförändringar till stadiet med cancer.

Utredning

Vg se avsnittet Gynekologiska hälsokontroller.

Behandling

Vid lindriga förändringar avvaktar man men gör upprepade kontroller.
Om ingen utläkning sker (80 % läker spontant) remitteras patienten för specialistbehandling. Det blir då oftast behandling med sk laserevaporisering eller laserkonisering.
Förebyggande behandling:
Vaccin har introducerats på marknaden med mycket god effekt. Skyddar mot HPV typ 6, 11, 16, 18. Ger 70 % skydd mot cervixcancer om vaccinet ges innan infektion. Vaccinet skyddar även mot condyloma acuminata. Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ges i 10-12-årsåldern till flickor födda från 1999. Effektivast om vaccinet ges före sexualdebut. Rekommenderas till kvinnor upp till 26 års ålder.
Det är viktigt att patienten fortsätter med de vanliga gynekologiska hälsokontrollerna.