09 July, 2020

Bakterieväxt i slidan

(Bakteriell vaginos)

Orsak(-er)

En störning i balansen av bakteriefloran i slidan.
De normala mjölksyrabakterierna hämmas av en riklig tillväxt av andra bakterier. Vanligt hos kvinnor i menstruerande ålder och är framförallt vanligt hos kvinnor som använder spiral som preventivmetod.

Symtom

Dålig lukt från underlivet. Måttligt ökad gul-vit flytning som är homogen, skummig och med pH över 4,5. Detta till skillnad från normal flytning och svampflytning (candida) som ofta är grynig och innehåller klumpar.

Diagnos

Vid mikroskopisk undersökning ses celler från slemhinnan med en ökad mängd bakterier på cellytan sk clue cells.
Positivt ”snifftest”, karaktäristisk lukt när flytningen behandlats med några droppar kaliumhydroxid.

Behandling

Lokalbehandling: Vaginalkräm med klindamycin i 7 dagar eller metronidazol gel i 5 dagar. Som ett annat alternativ kan klindamycinvagitorier ges i 3 dagar.
Skriv alltid recept med flera uttag så att kvinnan kan egenbehandla sig vid eventuellt återfall.
Man kan också ge lokal östrogenbehandling om östrogenbrist misstänks.
Om besvären kommer efter samlag, be paret att pröva kondom.
Underhållsbehandling med laktobaciller kan minska återfall i sjukdomen.
Partnerbehandling kan övervägas vid besvärligt återkommande fall. Då ges klindamycinkapslar 300 mg x 2 i 10 dagar.
De vetenskapliga bevisen är för svaga avseende effekten av receptfria hälsovårdspreparat.