13 July, 2020

Våld mot hjärtat

(Hjärtkontusion)

Definition

Varierande grad av blödning, hjärtmuskelfiberskada och hjärtcellsdöd.

Orsak(-er)

Ofta trubbigt våld mot bröstkorgen, som vid bilolycka, boxning, spark, hård boll/puck i bröstet.
Specialfall: Sk Commotio cordis , som är den vanligaste orsaken till dödsfall hos barn i baseboll p.g.a. hård, icke luftinnehållande boll. Mekanismen är elakartad onormal hjärtrytm utlöst av våld mot bröstkorgen, som drabbar hjärtat i en känslig fas av hjärtcykeln och som därmed utlöser en oregelbunden hjärtrytm. Kan även ses vid trafikolyckor eller i kollisionsidrott t ex vid knä mot bröstkorg.

Symtom

Varierar från inga alls till svår bröstsmärta eller hjärtstopp.

Status

Ibland hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm, ev. blåsljud på hjärtat. Ibland syns skador på själva bröstkorgen.

Utredning

Blodprov av biokemiska hjärtmarkörer som t ex CK-MB kan vara förhöjda som tecken på skada på hjärtmuskeln. Drabbas höger kammare är det inte säker att dessa biokemiska markörer uppstår eftersom höger kammares hjärtmuskulatur är tunnare jämfört med vänster kammare.
Rytmövervakning kan visa olika typer av oregelbunden hjärtfrekvens.
EKG kan påvisa olika avvikelser men också hjälpa till vid diagnossättning.

Behandling

Personer som utsatts för våld mot hjärtmuskeln skall observeras på sjukhus.
Lätt våld kan behöva observeras något dygn efter skadan.
Större stötar mot bröstkorgen kan kräva längre övervakning.
Komplikationer som oregelbunden hjärtfrekvens behandlas på sedvanligt sätt.