20 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Hjärtsäcksinflammation, idrottsmedicinska aspekter

(Myokardit / Perikardit)

Definition

Akut inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit).

Orsak(-er)

Oftast virus. Hjärtmuskelinflammationer är en fruktad komplikation till idrottande i samband med infektion, ofta i luftvägar eller mage.

Symtom

Bröstsmärta och trötthet vanliga orsaker till att man söker sjukvård.
Hjärtmuskelinflammationer kan även debutera först med hjärtsviktsymtom som andningssvårigheter och bensvullnad. En sjukhistoria där patienten uppger sig nyligen ha haft eller har en aktuell virusinfektion är typiskt. Vid hjärtmuskelinflammation kan oregelbunden hjärtrytm leda till att patienten svimmar.

Status

Då man med stetoskopet lyssnar över hjärtat kan man höra gnidningsljud (perikardit) eller eventuellt ”tredjetonsgallop” (myokardit).

Utredning

EKG visar vid hjärtsäcksinflammation en typisk förhöjd, uppåtsluttande ST-sträcka som ibland kan likna den vid akut hjärtinfarkt. Vid hjärtsäcksinflammationen är EKG-förändringarna dock mer utbredda och omfattar flertalet avledningar.
Vid hjärtmuskelinflammation kan man på EKG se olika ospecifika förändringar som ST-T-förändringar, oregelbunden hjärtrytm m.m.
Biokemiska markörer som troponin T/troponin I och CK-MB är typiskt förhöjda vid hjärtmuskelinflammation som tecken på engagemang av hjärtmuskeln. Förändringar i dessa prover ser man inte vid hjärtsäcksinflammation..
Ekokardiografi kan vid hjärtmuskelinflammation visa olika grader av hjärtmuskelpåverkan och även sviktande vänsterkammare. Vid hjärtsäcksinflammation ses typiskt, men ej alltid, vätska i hjärtsäcken.
Ett muskelprov från hjärtmuskeln (hjärtbiopsi) kan ge diagnos men används sällan i praktiken. I svåra fall kan provet dock hjälpa till att säkerställa diagnosen.

Behandling

Symtom skall behandlas.
NSAID ges vid hjärtsäcksinflammation.
Enligt Europeiska Kardiologföreningen (ESC) Bethesdas rekommendationer skall idrottaren vid hjärtmuskelinflammation avstå från idrott under 6 månader. Först efter normalisering av ekokardiografi, arbetsprov och långtids-EKG, kan idrottsaktivitet trappas upp på nytt.
Vid hjärtsäcksinflammation gäller cirka 4 veckors frånvaro från idrott, ofta med arbetsprov och/eller ny ekokardiografisk undersökning innan återgång i full aktivitet. Dessa rekommendationer gäller ffa elitidrottare.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom