03 July, 2020

Ytligt kärlnät

(Telangiektasier)

Definition

En bestående utvidgning av de allra finaste och ytligaste blodkärlen i huden.

Symtom

Primära telangiektasier (d v s hudförändringen har ingen annan sjukdom som orsak): Spindelnevi, vanligen i ansiktet hos barn. Essentiella (d v s utan känd orsak) telangiektasier, ofta utbredda.

Sekundära telangiektasier (d v s som följd av något annat), förekommer i samband med olika sjukdomar som rosacea, lupus erythematosus, basalcellscancer, solskadad hud, efter strålbehandling, graviditet och som biverkan vid behandling med kortisonsalva och p-piller.

Behandling

Om telangiektasierna upplevs som ett kosmetiskt problem kan de tas bort med kärllaser eller elektrokoagulation (diatermi). Blöder sällan.