22 October, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Vasculitsår på ben eller fot

Definition

Sår orsakad av inflammation i hudens blodkärl. Ibland även engagemang av av blodkärl i njure och/eller mag- tarmkanal.

Orsak(-er)

Ofta immunologisk orsak. Reumatiker är överrepresenterade. Sk antigen/antikroppskomplex eller skadliga (cytotoxiska) celler samlas i kärlväggen och orsakar inflammation eller vävnadsdöd (nekros). Det är dock ofta svårt att påvisa ett allergen.
Utlösande orsak kan vara läkemedel eller infektioner av virus eller bakterier. Utlösande orsak kan också vara en skada på blodkärlet.

Status

Ofta en akut debut av dubbelsidiga, symmetriska, hagelskottsliknande fläckar som kan kännas med handen och som framför allt sitter på underbenen men ibland också på lår och armar.
Så småningom mörknar fläckarna och blir till slut helt svarta. I dessa fläckar uppstår det smärtsamma sår och ovanpå såren ses ofta flikiga sårskorpor.
Samma patient har ofta alla typer av dessa hudförändringar samtidigt.
Ibland har patienten blod i urinen och magsmärtor.
Förekommer i alla åldrar.

Utredning

Av patientens egen sjukdomsberättelse bör framgå om patienten tidigare haft reumatisk sjukdom, infektion (streptokockinfektion, borrelia eller gulsot), elakartad sjukdom eller allergisk blodkärlsinflammation i andra organ.
Dessutom görs följande laboratorieprover: Blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP) och leverproverna ASAT, ALAT och GT. Njurarna kontrolleras med hjälp av S-kreatinin och urinsticka. Eventuellt blod i avföringen testa med F-Hb vid 3 olika tillfällen. Eventuellt borreliaserologi.
En utstansad hudbit (biopsi) undersöks i mikroskop.

Behandling

Vila. Eventuell infektionsbehandling. Behandling med misstänkt utlösande läkemedel avslutas.
Vid tilltagande symtom, remiss till hudklinik.
Vid tecken på njurpåverkan, remiss till njurmedicinsk klinik.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom