02 July, 2020

Varblåsor i handflator och på fotsulor

(Pustulosis palmo et plantaris / PPP)

Definition

”Var”-fyllda, sterila blåsor som drabbar handflator och fotsulor.

Orsak(-er)

Okänd.
Utlösande orsaker: Infektioner, psykisk stress. Drabbar framför allt rökare. Det finns ett tydligt samband mellan sjukdomen ochglutenöverkänslighet (celiaki).

Symtom

Välavgränsat, ilsket rodnat, fjällande utslag med sterila, gulaktiga blåsor som med tiden blir mer brunaktiga. Börjar ofta centralt i handflata samt fotsula.

Alternativa överväganden

Svampinfektion. Eksem.

Utredning

Är patienten glutenöverkänslig? Eventuellt kontrolleras transglutaminidas- antikroppar.

Behandling

Envis, svårbehandlad åkomma. Mjukgörare + kortisonkräm Grupp III-IV kan prövas i 2-3 månader, ev. under täckförband.
Kräm eller salva innehållande kalcipotriol.
Växelbehandling kalcipotriol och kortison kan också prövas.
Vid utbredda fall: remiss till hudläkare för ljusbehandling och sk Buckybehandling.
De individer som även har celiaki brukar bli bättre även i sin hudsjukdom efter omläggning till glutenfri kost.