04 July, 2020

Svamp i hårbottnen

(Tinea capitis)

Orsak(-er)

På senare år alltmer vanligt med importerade svampar ifrån främmande länder. Dessa smittar oftast från människa till människa (antropofila). Ff a. Trichophyton violaceum och Trichophyton tonsurans.
Smittan kommer också från djur (katt, gnagare, hund, nötboskap). Hög smittsamhet.

Symtom

Smitta från människa: Ofta diskreta fjällande fläckar och senare fläckvis håravfall. Hög smittsamhet! Viktigt att undersöka hela familjen.
Smitta från djur: Fjällande kala fläckar med avbrutna hårstrån. Kan ibland ge en mer inflammatorisk bild med små varblåsor och förhårdnader.

Diagnos

I mikroskop kan ses svamptrådar (mycel). Ett annat alternativ är att från ett hudprov från hjässan odla fram eventuell växt av svampsporer.

Alternativa överväganden

Fläckvis håravfall (alopecia areata). Mjäll och seborré. Psoriasis. En form av lupus erythematosus som kallas Discoid lupus erythematosus. och är en kronisk hudsjukdom. Trikotillomani – ”hårplockartvång”; individen rycker loss hårstrån så att det blöder.

Utredning

Undersökning i mikroskop. Dessutom odling av skrap från hud + utryckta hårstrån.

Behandling

Vuxna ges tabl terbinafin 250 mg x 1 tills läkning skett (1-3 månader). Kontrollodla när hudförändringen ser ut att vara kliniskt läkt. Tillägg av daglig hårtvätt med ketokonazolschampo första veckan för att minska smittspridning, sedan 2 ggr /vecka.
Barn kan ges terbinafin, dock ännu ej godkänd indikation. Dos: 12-19 kg = 62,5 mg x 1. 20-40 kg = 125 mg x 1. Över 40 kg = 250 mg x 1.
Barn som fått behandling kan gå i skola.
Symtomfria familjemedlemmar ges ketokonazolschampo.
Kasta kammar och borstar. Tvätta mössor och sängkläder. Överväg remiss till hudläkare bl.a. för epidemiologisk uppföljning (familjemedlemmar m.fl) och då effekten av behandlingen uteblir.