02 July, 2020

Sprickor i mungiporna

Orsak(-er)

Vanligen svampinfektion. Ibland även bakterieinfektion (stafylokocker).
Faktorer som gör det möjligt att sjukdomen uppstår: antibiotikabehandling, p-piller, graviditet, atopi, blodbrist, diabetes, svåra allmänsjukdomar, kortisontabletter, cellgifter.
Svampen trivs i fuktig miljö som vid tumsugning eller om man ofta slickar sig kring munnen.
Sprickorna kan också uppstå pga dåligt sittande tandprotes med salivläckage.

Symtom

Sprickbildning i munvinklar med rodnade, smärtande sårsprickor som ibland även är vätskande, svullna och fjällande.

Åtgärd(-er)

Utredning

Odling. Eventuellt tandläkarkonsult. Utredning av bakomliggande allmänsjukdom?

Behandling

Vid svampinfektion ges kortisonkräm grupp 1 + antisvampmedel.
Om bakterier t ex stafylokocker finns i sprickorna: kortisonkräm grupp 1 + antibiotika.
Eventuell bettkorrigering via tandläkare.