08 July, 2020

Soleksem

Soleksem

ICD-10: L56

 

Definition:

Vanligaste ljusdermatosen. Vanligast hos kvinnor. Ljushyade, rödlätta personer är mest utsatta. Solutslaget kan blossa upp samma dag som man solat eller dröja en eller flera dagar. Besvären återkommer varje vår/sommar vid förnyad solexposition. Utslaget går tillbaka inom några dagar och efterlämnar inga ärr.

 

Symtom:

På solexponerade hudytor kan ett varierande, polymorft, utslag noteras. Papler, vesikler, rodnad, fjällning, urtikariella utslag. Fritt under haka, näsa och bakom öron. Känsligheten för sol kan avta, s.k. ”härdning”.

 

Differentialdiagnoser:

Fotosensibiliserande läkemedel, t.ex. tetracykliner, fentiaziner. Fototoxiska reaktioner (t.ex. växtsaft från björnloka i kombination med sol alt. parfym/rakvatten). Allergiskt kontakteksem. Lupus erythematodes.

 

Utredning:

Ljustest med olika UV-våglängder och intensitet kan till stor del reproducera eksemet. Test utförs ej rutinmässigt.

 

 

Behandling

Undvik solbestrålning. Solskydd i form av kläder, hög solskyddsfaktor (UVA+UVB-skydd). Lokalbehandling av befintligt ljusutslag: avkylande liniment alt. grupp II-III-steroidkräm i tre till fyra dagar. Vid svåra fall remiss till hudklinik för ställningstagande till ”härdning” (ljusbehandling) månaderna innan solsäsong.

 

Aktuella Mediciner:

Steroid Gr II: Kräm Emovat. Kräm/Salva Locoid.

Steroid Gr III: Kräm/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.