02 July, 2020

Skivepitelcancer

Definition

Canceromvandling av de celler i överhuden som kallas keratinocyter. Dessa celler är hornbildande, en egenskap som också de canceromvandlade cellerna har.

Orsak(-er)

Kronisk UV-ljusexponerings d v s ackumulerad ljusdos efter mycket solande.
Ljushyade personer och organtransplanterade patienter löper större risk att drabbas.

Symtom

Närmast hård, fjällande vårtliknande knuta. Ofta med ett sår.
Uppstår vanligen där huden omvandlats till aktinisk keratos.
Någon gång uppträder cancerförändringarna i kroniska sår.
Relativt låg risk för dottertumörer. Ser man dottertumörer sitter den ursprungliga tumören oftast i läppar eller underliv.

Alternativa överväganden

Keratoakantom, Aktinisk keratos och Basaliom.

Behandling

Kirurgisk borttagning med 3 – 5 mm. marginal.
I utvalda fall skrapning (curettage), stark nedkylning av tumören (kryokirurgi) eller strålning.