08 July, 2020

Rosacea

(Acne rosacea)

Definition

Kronisk hudsjukdom i ansiktet.

Orsak(-er)

Uppkomstmekanismen är inte känd.

Symtom

Oftast lokaliserad till panna, näsa, kinder och haka.
Drabbar framför allt medelålders personer, något oftare kvinnor än män.
Sjukdomen yttrar sig i ofta besvärande rodnad med stickningar i ansiktet och med små knottror samt ibland små varfyllda blåsor.
Ibland ses ett kärlnät av små ytliga kapillärer.
Ibland angriper sjukdomen också ögonen med följder som inflammation i bindehinna, hornhinna och ögonlock, ibland även som vagel.
Rosacea går i olika faser av vilka de första är knottror, variga blåsor och vätskesvullnad.
Sedan kan talgkörtlarna i huden förstoras så att näsan deformeras.
Porerna i ansiktshuden vidgas, lymfkärlen är ständigt fyllda med vätska i överskott, vilket resulterar i svullnad. Tillståndet är kroniskt men växlar mellan tillfälliga förbättringar och försämringar. Hudförändringarna kan i sällsynta fall vara ensidiga.

Behandling

Allt som kan vidga de känsliga blodkärlen måste i bästa mån undvikas, t ex intensivt solande, starkt kryddad mat, varma drycker, alkohol och stress.
Det är också av vikt att behandlingen kommer igång tidigt. Ofta krävs långtidsbehandling (minst 6 månader) med antibiotika som tetracyklin eller erytromycin.
Utvärtes behandling kan ske med hjälp av azelainsyragel 15% (innehåller ej antibiotika), metronidazol i form av kräm eller gel eller mjukgörande kräm med 5% svavel. Parallellt med detta solskyddsfaktor 20.
Vid svårbehandlade fall ställningstagande till tablettbehandling med metronidazol.
Färglaser kan ha gynnsam effekt på de blodöverfyllda kapillärerna.
Vid blodvallningar, värmekänsla i ansiktet och hudrodnad kan man pröva en grönbaserad makeupkräm. Deformerad näsa p g a förstorade talgkörtlar är ett fall för plastikkirurgen (laserbehandling).
Vid ögonsymtom rådgör med ögonläkare. Om rosacea slår sig på ögonen är långtidsbehandling med tetracyklin ofta framgångsrik.