13 July, 2020

Ringorm. Tinea Corporis

 

ICD-10: B35

 

Definition:

Ringformig svampinfektion i huden.

 

Orsak:

Keratofila dermatofyter. Smittan kommer praktiskt taget alltid från ett djur (zoofila). Djuren är ofta asymtomatiska. På landet vanligen från nötkreatur, ger djupa varbildningar i skäggbotten och på underarmar hos lantbrukare. I stadsmiljö drabbas vanligen barnen av smitta från marsvin (ringar på hals/bröst) och katt (fjällning och håravfall i hårbotten, multipla ringar på kroppen). Ovanligt med smitta från människa till människa. Undantag hos brottare!

 

Symtom:

Småknottriga, fjällande ringar, ofta koncentriska. Dålig spontanläkning.

 

Differentialdiagnos:

Atopiskt eksem, pityriasis rosacea, nummulärt eksem, psoriasis. Ringformade, rodnade fläckar på bålen utan engagemang av överhuden är inte svamp utan någon annan hudsjukdom. Pityriasis rosea ger en ringformad fjällkrage och har ett skovvis, snabbare förlopp med större spridning. Seborroiskt eksem kan ibland bilda svagt rodnade, ringformade fläckar över bröst och rygg.

 

Utredning:

Odlingsprov ska alltid tas. Prov tas i form av hudflagor genom skrapning med skarp skalpell. Blad som hålles med 90 grader mot huden. Bäst utbyte ger randzoner. För direktmikroskopi lägges 20% kaliumhydroxid på ett objektglas. Efter 20-30 min är keratinet upplöst och provet kan undersökas i mikroskop där man ser trådsvamparna om positivt. Remiss till hudklinik. Remiss till hudklinik även vid utbredda förändringar. Djur som är misstänkt smittkälla bör veterinärundersökas.

 

Behandling:

I beskedliga fall lokalbehandling med terbinafin eller imidazolpreparat. Vid utbredda och/eller infiltrerande förändringar systemisk behandling med terbinafin 250 mg 2 till 4 veckor eller itrakonazol 100 mg/dag i 2 veckor. Vid behov av peroral behandling till barn ges griseofulvin på licens. Detta via hudklinik. Remiss till hudklinik även f.ö. vid utbredda fall.

 

Aktuella Mediciner:

Imidazol: Kräm Daktar. 
Itrakonazol: K Sporanox.
Fluconazol: K Fluconazol.
Terbinafin: Kräm/T/Gel Lamisil.