09 July, 2020

Pyogent granulom

(Granuloma telangiectaticum)

Definition

Knottrig, snabbväxande tillväxt av de finaste blodkärlen (kapillärerna).

Orsak(-er)

Utvecklas ofta på platsen för tidigare hudskada med stora tumorbildningar.

Symtom

Lättblödande, rödbrun cm- stor, ibland skaftad, tumor.
Förändringen sitter ofta på fingrar eller i ansikte.
Vanligt under graviditet.

Behandling

Skrapning (curettage) och ordentlig diatermi av artären i botten. Diatermi är då djupt liggande vävnader uppvärms med hjälp av högfrekvent växelström. Prov tas som skickas till laboratorium för undersökning i mikroskop.