09 July, 2020

Neurodermit

(Lichen simplex)

Definition

En kronisk, intensivt kliande eksemfläck hos särskilt klådbenägna personer.

Orsak(-er)

Ofta en skada i huden, t ex ett rivsår, insektsbett eller skavsår. Såret irriterar och kliar och individen river för att stilla klådan. Det hela accelererar i en spiral så att huden blir ännu mer irriterad och kliande, ytterligare rivning sker o s v. Ond cirkel.

Symtom

En väl avgränsad, ibland fjällande, lätt rodnad och förtjockad eksemfläck på fotryggen eller anklarna, skenbenet, underarmen, i nacken, på blygden hos kvinnan respektive på och bakom pungen hos mannen.

Alternativa överväganden

Mynteksem, Kontakteksem, Böjveckseksem, den kliande hudsjukdomen Lichen planus eller Psoriasis.

Behandling

Det är viktigt att bryta klådcirkeln. Förklara uppkomstmekanismen för patienten. Hjälper inte detta kan man börja med regelbunden behandling med kortisonkrämer grupp III under en 6-veckors period inklusive nedtrappning till mjukgörare. Hjälper inte detta bör hudläkare konsulteras för kompletterande behandling med t ex kortisoninjektioner under huden eller sk Buckybehandling (mjukröntgen).Överväg hudtumör vid dåligt terapisvar – tag prov från området och undersök i mikroskop!