12 July, 2020

Medaljongsjuka

(Pityriasis rosea)

Definition

En icke smittsam, godartad hudsjukdom, vanlig hos yngre.

Orsak(-er)

Inte klarlagd men man misstänker infektion. Det finns dock inga säkra belägg för att den skulle vara smittsam.

Symtom

Vanligen inga. Ibland lätt klåda. Vanligast vår och höst.

Diagnos

Det börjar med att en centimeterstor, lätt röd och fjällande fläck uppstår i huden. Denna fläck kallas ”primärmedaljong.”
Efter 1–3 veckor sprider sig symmetriskt små rosaröda, lätt fjällande och lätt kliande fläckar från medaljongen över bål, armar och lår. Mycket typiskt är att utslagen följer ”hudens sträckriktning” – dvs de antydda linjer över hudytan efter vilka huden veckar sig. Utslagen försvinner efter 6–8 veckor och efterlämnar inga ärr. Dock kan utslagen komma tillbaka.

Alternativa överväganden

Psoriasis. Hudsvamp. Läkemedelsöverkänslighet. Syfilis.
Nummulärt eksem. Detta sitter dock ffa på armarnas och benens sträcksidor och saknar dessutom fjällkrage.

Behandling

I allmänhet behövs ingen behandling utom vid klåda, då man använder zinkliniment, en svag kortisonkräm, tabletter av typen antihistamin till natten och/eller mjukgörande kräm.
Någon gång kan utslagen få eksemkaraktär. Behandlingen är då kortisonkräm grupp II under ett par veckor.