08 July, 2020

Lopp- och vägglusbett. Strophulus

 

ICD-10: B 85

 

Orsak:

Bett från vinglösa, blodsugande parasiter. Fågel- hund- eller kattloppor är vanliga liksom från gnagare. Även loppor från fågelbon. Människoloppan, pulex irritans, är ovanlig (ses i Sverige endast som importfall). Djurloppor kan ej föröka sig utan värddjur, men de kan överleva i flera månader även utan värddjur.

Vägglusen (Cimex lectularis) håller hus i skrymslen men även i sängkläder. Kan vara svår att bli av med. Är upp mot 5 mm lång och kan ses med blotta ögat. Ofarlig- men ger bettmärken.

 

Symtom:

Klåda.

 

Status:

Grupper av små purpurfärgade fläckar och omgivande erytem, ofta på rad. Vanligast på bålen. De olika typerna ser likadana ut gällande bettmärkena.

 

Behandling

Lokal steroid. Om uttalade besvär ev antihistamin.

 

Aktuella Mediciner:

Antihistamin: T Aerius. T Cetirizin.

Steroid grupp III: Kräm Elocon. Kräm Betnovat.