04 July, 2020

Lichen ruber

Lichen ruber

ICD-10: L43

 

Definition:

Inflammatorisk sjukdom i hud och slemhinna.

 

Orsak:

Okänd.

 

Symtom:

Ofta stark klåda. Vanligen lokaliserad till handleder, fotleder underben. Långdraget förlopp, vissa kroniska.

 

Status:

På angivna ställen utsådd av små, rodnade, polygonala, kantiga, plana papler, blåtonade. I buckalslemhinna och på tungan vita stråk, ”mjölkstänk” (symtomlösa), även på glans penis. Köbnerfenomen; rad av papler på rivmärken i hud. Förekommer hos vuxna i alla åldrar – sällan barn.

 

Differentialdiagnoser:

EksemGuttat psoriasis.

 

Utredning:

Histologi vid tveksamhet.

 

Behandling

Vid begränsad utbredning ges steroid lokalt, Grupp III eller IV enl. nedtrappningsschema. Vid utbredda förändringar Prednisolonkur per os, initialt 30 mg x 1 med nedtrappning under 3 veckor.

Remiss till hudläkare för TL 01 ljusbehandling vid terapiresistenta fall.

 

Aktuella Mediciner:

Steroider

Grupp III: Kräm Elocon. Kräm Betnovat.

Grupp IV: Kräm Dermovat.

Peroral steroid: T Prednisolon.