03 July, 2020

Hudinflammation

(Nekrobiosis lipoidica diabetikorum)

Orsak(-er)

Okänd. Hälften av patienterna har diabetes.

Status

Till en början får patienten en brunrödgul rodnad på underben. Rodnaden växer till nedåt benet. Ev. småsår.
Så småningom förtvinar huden i mitten av rodnaden och huden blir ljusare. De ytliga blodkärlen i huden syns tydligt. Så småningom får patienten svårläkta bensår.

Behandling

I tidig fas kan hudläkare spruta in kortison i hudförändringar och detta kan få processen att avstanna.
I en del fall behöver man dock göra en hudtransplantation.