03 July, 2020

Handsvamp

(Tinea manuum)

Orsak(-er)

Hudsvampen Trichophyton rubrum.

Symtom

Handsvampen yttrar sig som ett torrt, rodnat utslag i handflatan med finmjölig fjällning. Ibland förekommer ett inslag av små variga blåsor. Misstänk alltid handsvamp vid finmjölig fjällning i handflator, i synnerhet om hudförändringarna bara finns i ena handen. Patienten brukar också ha en kronisk fotsvamp samtidigt som handsvampen.

Diagnos

Prov direkt från hudutslaget för mikroskopering samt svampodling.

Alternativa överväganden

Psoriasis. Kontakteksem. Keratodermi.

Utredning

Prov tas för undersökning i mikroskop och dessutom görs en svampodling.

Behandling

I regel bäst med tablettbehandling. Terbinafin 250 mg x 1 i 2-4 veckor eller itrakonazol 100 mg x 1 under 2-3 veckor.
Vid samtidig fotsvamp, då behandlingseffekten uteblivit och då patienten har en positiv svampodling ges tablettbehandling t ex terbinafin 250 mg x 1 under 2-6 veckor eller itrakonazol 100 mg x 1 under 2-4 veckor eller flukonazol 150 mg 1 gång/vecka under 3-4 veckor.