07 July, 2020

Handeksem

(Traumiterativt eksem /Irritationseksem / ”Husmorseksem” )

Definition

Nötningseksem utan allergisk bakgrund.

Orsak(-er)

Vått, smutsigt arbete eller täta handtvättningar som försämrar hudbarriären.
Fukt i skyddshandskar. Förbättras vid långledighet. Vanligare hos personer med ärftlig
benägenhet att utveckla allergiska besvär och hudbesvär, s. k. atopiker. Ibland ses dessa täta handtvättningar hos patienter med tvångbeteende.
Frekvent vattenkontakt räcker för att framkalla eksemet men risken för att få eksemet ökar givetvis vid samtidig kontakt med tvål/rengöringsmedel.

Symtom

Drabbar oftast handryggar och området mellan fingrarna med kliande, torra, rodnade områden i vilka det gärna uppstår smärtande sprickor. Föregås ofta av torr och narig hud. Eksemet kan därefter komma plötsligt.
Då det skadade hornlagret lättare släpper igenom allergen utvecklas ibland kontaktallergi t ex mot gummi, parfymämnen, konserveringsämnen, nickel mfl.
Eksemet förbättras vid långledighet. Orsakar ibland långa sjukskrivningsperioder. Utsatt yrken är köksarbetare, frisör, lokalvårdare, sköterska, barnsköterska, arbetare inom fiskhantering m fl.

Alternativa överväganden

Psoriasis. Allergiska kontakteksem. Dessa besvär är vanligare i handflator. Går kliniskt ej att skilja från ett icke-allergiskt eksem. Böjveckseksem.

Behandling

Akut eksem: Starta med kortisonkräm grupp II – III i 1–2 veckor, därefter utglesning. Viktigt med mjukgörare.
Vid kronisk eksem används svagast möjliga kortisonsalva, eventuellt i kombination med ultraviolett ljus.
Infekteras eksemet används grupp II-kortisonkräm i kombination med antibiotisk salva. Eventuellt antibiotika i tablettform.
Handeksem kräver ibland sjukskrivning under lång tid, ibland byte av yrkesverksamhet för den drabbade. Det kan därför vara motiverat att söka hjälp på hud- eller yrkesdermatologisk klinik.
Egenvård:
Undvik våtkontakt, hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Däremot kan man flitigt använda mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar i plasthandskar.