03 July, 2020

Erytrasma

 

Definition: Långvarig och stillsamt förlöpande hudinfektion.

 

Orsak: Bakterien corynebacterium minutissimum; en vanlig hudbakterie.

 

Symtom: Välavgränsade bruna/brunröda hudförändringar intertriginöst utan rand-aktivitet; under bröst, i armhålor, i ljumskar, mellan tår. Satelliter i periferin. Lätt fjällande. Måttligt kliande.

 

Utredning: Woods ljus i mörklagt rum (drabbade hudområden lyser rött).

 

Differentialdiagnos: Tinea versicolor (diagnosticeras i tejpprov färgat med metylenblått och direktmikroskopi). Tinea pedis/corporis (ger mer besvär, har papler/vesicler). Invers psoriasis. Seborroisk dermatit.

 

Behandling

Sällan behandlingskrävande. Vb imidazolpreparat x2 under 10 dagar (alt lokalt chloromycetin). Eller erythromycin per oralt i 14 dagar. Hydrokortison lokalt vb. Fusidinsyrakräm är effektivt men rek primärt ej p.g.a resistensutveckling.