23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Erytema multiforme

Definition

Karakteristisk överkänslighetsreaktion med ringformade, ofta blåsbildande utslag.

Orsak(-er)

Till övervägande del utlöst av en herpes simplex infektion. Ibland kan andra infektioner som mykoplasma och streptokocker ligga bakom. Det är sällsynt att läkemedel orsakar sjukdomen.

Status

Symmetrisk lokalisation över kroppen av c:a 1 – 2 cm stora cirkelformade, oregelbundna, rodnader. Förändringarna är ofta tydligt ringformade med starkt rodnad och något knottrig periferi. Ibland ses en rodnad upphöjning eller blåsa i mitten så att det hela liknar en liten ”måltavla”.
Händer, armarnas sträcksidor och fötter drabbas ofta liksom ansikte och hals. Ibland är förändringarna mycket utbredda. Slemhinnor i mun, ögon, underliv, ändtarmsöppning kan drabbas (Steven-Johnsons syndrom).
Yngre och medelålders personer drabbas oftast.

Alternativa överväganden

Bullös pemfigoid,Urtikariell vaskulit.

Behandling

Vanligen ingen. Åkomman försvinner av sig själv på 1-2 veckor, ibland tar det längre tid.
Sjukdomen har en tendens att återkomma.
Svåra fall hanteras av hudläkare som ofta ordinerar kortison i tablettform.
Om sjukdomen återkommer i svåra former och då till följd av en herpes simplexinfektion, kan man behandla med aciklovir. Starta behandling tidigt i sjukdomsförloppet för att förhindra nytt utbrott av erythema multiforme. Man kan även i förebyggande syfte överväga aciklovir som långtidsbehandling.
Eventuell påverkan på patientens ögon bedöms av ögonläkare.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom