Elallergi, Elöverkänslighet

 

Definition:

En, framför allt i Sverige, beskriven åkomma med symtom särskilt från ansikte. Kan komma vid arbete nära bildskärm eller annan elanläggning där orsaken anges vara elektromagnetiska fält.

 

Orsak:

Okänd. Multipla undersökningar med provokationsförsök har ej kunnat påvisa samband mellan symtom och elektromagnetiska fält. Flimmer från ljusrör och dataskärmar? Torr luft? Flyktiga ämnen i luft från kopiatorer och datorer? Stress? Fobibetingad rädsla/stress inför elanläggning/arbetssituation som leder till psykosomatiska manifestationer?

Sannolikt förklaras många av symtomen av betingade autonoma reflexer, d v s om man tror sig vara påverkad av något så blir det så- kroppens svar på förväntningar. Stark riskfaktor har visat sig vara psykosociala faktorer i arbetsmiljön som exempelvis dåligt stöd från arbetskamrater och/eller chef, hög arbetsbelastning med låg egenkontroll.

Aktivering av mastceller är påvisat under inverkan av bildskärmsstrålning. Kliniska betydelsen av detta ännu oviss. Forskning runt sambandet mobiltelefoni/hjärntumör pågår!

 

Symtom:

Bildskärmskänsliga: Ansiktsrodnad, solbrännekänsla, stickningar, stramhet och sveda i ansiktshud. Oftast kvinnor. Elkänsliga: Som ovan men även allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, oro, ångest.

”Elallergi” med dess symtom är i avtagande frekvens inom sjukvården.

 

Differentialdiagnoser:

Rosacea, seborroiskt eksem, torr hud, ansiktsrodnad, acne.

 

Behandling

Tag patientens symtom på allvar! Pat känner det han/hon känner! Gör somatiskt och psykiskt status. Informera om de förklaringsmodeller vi har till symtomen. Rusa inte ut och mät magnetfält! Sänka rumstemperaturen? (ger högre relativ fuktighet). Remiss FHV?

Psykologkontakt med fokus på självbild och stress (särskilt kognitiv terapi) kan vara av värde ff.a. beträffande elkänsliga. Bildskärmskänsliga har visat sig ha en god prognos med minskande symtom och ökande funktion i arbete. ”Elkänsliga” har betydligt sämre prognos.

 

 

 

Uppdaterad: 2017

3 Kommentarer

  1. Dan skriver:

    Har samma sak…blir röd som en tomat i ansiktet efter suttit med datorn och kan känna stickningar i ansikte om jag pratar i mobilen för länge.

    Väldigt jobbigt.

  2. Jenny skriver:

    Jag har en extrem hetta i ansiktet emellanåt och känner, trötthet och ont i kroppen. Jag har blivit tillsagd att jag är elkänslig av en biopat. Är det fler som har denna oerhört jobbiga hetta som jag har i ansiktet. Den är jättejobbig!!!! Varför blir just jag känslig mot detta? Usch detta är skit! Och hur ska man undvika el???????????

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.