21 October, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Discoid Lupus Erythematosus, DLE

Definition

Lokaliserad autoimmun hudsjukdom.
Sjukdomen ska ej förväxlas med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) som är en allmänsjukdom och kan påverka många andra organsystem utöver huden.

Orsak(-er)

Sol kan framkalla nya utslag och försämra de som redan finns. Läkemedeel likaså.
Andra försämrande faktorer är stark köld, insektsbett, stress, allmän infektion samt yttre skador.
Inget samband med allergi.

Symtom

Röda, välavgränsade torra fjällande fläckar som långsamt tilltar i storlek. Läker från centrum av fläckarna. Huden blir där blek, tunn och ärromvandlad. Vid utslag i hårbotten påverkas hårväxten i det angripna området.
Sjukdomen är vanligen helt begränsad till huden och förändringarna sitter ofta på hud som är utsatta för solljus; i ansikte, på öronen, ibland i hårbotten. Förekommer även på andra ställen på kroppen. Uppträder vanligen i vuxen ålder.

Utredning

Undersökning av utstansad hudbit från det sjuka området för studier av cellerna i ett mikroskop.

Behandling

Undvik solande och solarium. Använd solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor mot såväl UVA som UVB.
Lindriga fall behandlas med medelstarka/starka kortisonsalvor.
Vid mer utbredda fall remiss till hudklinik. Eventuellt får patienten behandling med klorokintabletter, kortisontabletter eller acitretin.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom