04 July, 2020

Cancer och bensår

(Malignitet och bensår)

Definition

Hudcancer som uppstår i kroniskt bensår. Alternativt primär hudcancer som ger sårbildning. Cancern kan antingen vara Basaliom Basalcellscancer eller Skivepitelcancer.

Symtom

Sår som inte läker. Vulstigt sår ofta med förtjockade kanter. Ofta ovanlig sårlokalisation vid de former där cancern är det primära.

Utredning

Prov tas för mikroskopisk undersökning minst 4 mm, gärna från både sår och sårkant.