08 July, 2020

Borrelialymfocytom

Definition

En av tre möjliga hudförändringar efter borreliainfektion.
De två övriga är erythem achronicum migrans samt acrodermatitis chronica atrophicans.

Orsak(-er)

Borreliainfektion.

Symtom

Svullen och rodnad örsnibb (ffa barn), svullen o rodnad vårtgård på vuxna. Ofta svullna lymfkörtlar i axelhålor, ljumskar och andra regionala lymfkörtelstationer.

Alternativa överväganden

Brösttumör (vuxna).

Behandling

Penicillin 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 14 dagar.
Symtomen kan kvarstå i månader efter behandling.