31 March, 2020

Böld. Abscess / Furunkel.

ICD-10: L02

 

Definition:

Lokal inflammation som ger upphov till en varansamling. Furunkel=infektion som involverar hårfollikel med även engagemang av dermis och subcutis.Karbunkel=multipla furunklar.

 

Orsak:

Vanligen stafylokocker och/eller streptokocker.

 

Symtom:

Rodnad, svullnad, ömhet. Om bölden är ”mogen”: fluktuation. Ibland subfebrilitet, lymfangit, regional lymfkörtelsvullnad. Karbunkler ofta lokaliserade i nacke, på rygg eller lår.

 

Differentialdiagnos:

Diff diagnos till furunkulos (spridda furunklar) är nodulocystisk acne vulgaris.

 

Behandling

Lindriga fall är självläkande. Antibiotika vänder någon gång förloppet men saknar oftast effekt på abscesser över ca 5 cm i diameter; penicillinasstabilt pc t.ex. flukloxacillin 1000 mg x 3 i 10 dagar- Andrahandsalternativ till barn i behov av mixtur är cefadroxil 15 mg/kg x 2. Vid pc-allergi ges klindamycin 150 – 300 mg x 3 i 7-10 dagar. Återbesök efter några dagar för ny bedömning. I praktiken behövs ofta incision; cirka 1 cm snitt i ”mogen” abscess, ev. snitta ett ”kryss”. Överväg antibiotika efter incision. Vid större varhåla ev. Kofferdamdrän – borttags efter 2 dygn. I utbredda eller oklara fall tas sårodling innan antibiotika insätts. Om pat är högfebril eller med allmänpåverkan- akutremiss!

 

Aktuella Mediciner:

Antibiotika

Flukloxacillin: T Heracillin. T Flukloxacillin.

Klindamycin: K Dalacin.