23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Blåsor i huden (Brännskada, skoskav, solbränna, växtutslag mm)

Definition

En blåsa som är större än 0,5 cm kallas bulla och en blåsa som är mindre än 0,5 cm kallas vesikel.

Orsak(-er)

Blåsor i huden uppkommer på olika sätt:
Fysikaliska orsaker: skavsår, brännskador, solbränna och köldskador.
Kemiska orsaker: allergiskt växteksem (fytodermatit) som uppstår vid kontakt med vissa växter, framför allt primula och krysantemum. Utslagen yttrar sig som kliande, röda strimmor med tätt ställda knottror och blåsor. Ger ingen ökad pigmentering.
En del människor reagerar också med blåsor i huden efter kontakt med exempelvis bensin.
Kemisk-fysikaliska orsaker: vissa ämnen ger i kombination med ultraviolett strålning från solen en reaktion med ilsken, strimformig rodnad och blåsor i huden. Utslagen finns ofta kvar länge som starkt pigmenterade områden.
Björnloka, selleri, morot, dill m. fl. växter innehållande s. k. psoralener ger i kombination med ultraviolett strålning dessa besvär. Brukar kallas ”ängsdermatit”.
Vid vissa former av den ärftliga sjukdomen porfyria cutanea tarda förekommer också besvärliga hudreaktioner framför allt i ansikte och på handryggar, vid UV-bestrålning.
Bakterier: särskilt stafylokocker, orsakar ibland stora vattenblåsor i huden (bullös impetigo)
Insekter: efter bett kan man ofta se en central stickkanal i blåsan.

Diagnos

De vanligaste blåsbildningarna i huden har känd orsak och erbjuder sällan några diagnostiska problem.

Behandling

Allergiskt växteksem, kan behandlas med kortisonpreparat grupp II under några dagar.
”Ängsdermatit” kräver normalt ingen behandling utöver skydd mot solen.
Bullös impetigo behandlas med antibiotikatabletter t. ex. flukloxacillin. Se även avsnittet Svinkoppor i detta kapitel.
Beträffande behandling av Brännskador, se detta avsnitt i detta kapitel.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom