01 July, 2020

Blå nagel

(Nagelhematom. Subungualt hematom)

Definition

Blödning i nagelbädden under nageln.

Orsak(-er)

Ofta klämskada, krosskada eller att man slagit sig på nageln. Ses även vid behandling med kemoterapeutiska läkemedel.

Symtom

Smärta och tryckkänsla under nageln.

Alternativa överväganden

Malignt melanom (elakartad hudtumör) under nageln.

Behandling

Vid smärta: Bränn hål på nageln med hjälp av spetsen på ett uträtat metallgem som värmts upp över en låga. Trycket mot nageln behöver inte vara särskilt hårt. Efter någon/några tryck uppstår ett hål genom vilket blodet kan sippra ut. Härigenom minskar trycket och smärtan försvinner.