08 July, 2020

Bensår, kombinerade

Definition

En kombination av arteriella bensår och venösa bensår.

Symtom

Symtomen beror på vilken typ av bensår som dominerar.
Ofta ett ytligt, ej särskilt smärtsamt venöst bensår som blir djupare, mer smärtsamt och samtidigt tecken på nedsatt genomblödning i de arteriella blodkärlen. Vilosmärta.

Behandling

Remiss för bedömning via kärlkirurg skall ske tidigt i förloppet.
Först avgör man hur mycket av det försämrade blodflödet i benet som finns på artär- respektive vensidan.
Rökstopp är helt nödvändigt!

Bensvullnad skall behandlas. Det blir ofta en balansgång när det gäller kompressionsbehandling. Kompressionsförbandet (Dauerbinda eller Pütter) tas av nattetid.
Gulfärgade partier kan behandlas med hydrokolloidplatta. Ibland kan förändringarna skrapas bort efter det att området bedövats med bedövningskräm.
Svartfärgade partier kan försiktigt avlägsnas kirurgiskt. Dessa partier kan även lämnas då de vid läkning lossar i utkanten av såret. Därefter kan de succesivt klippas bort. Polstra utskjutande ben med skumgummi för att undvika tatt benen skadas.
Är såren mycket stora, men har friska öar av nybildad vävnad bör man överväga hudtransplantation.