Allmän svettning

(Generaliserad hyperhidros)

Definition

Svettning från större delen av kroppen.

Orsak(-er)

Under symtom finns en rad sjukdomstillstånd uppräknade som kan ge generell svettning. Många av dessa tillstånd finns beskrivna på annan plats i Medicinboken

Symtom

 • Klimakteriebesvär: svettning, blodvallningar, hjärtklappning, huvudvärk, yrsel, depression, ångest, sömnsvårigheter.
 • Panikångest: svettning, hjärtklappning eller obehag i bröstet, darrning, svårighet att andas, illamående, yrsel, stickningar i armar och ben (parestesier), upplevelse av overklighet beträffande den egna personen.(depersonalisation), dödsångest.
 • Mediciner:
  svettning som biverkningar från diverse läkemedel.
 • Åksjuka: svettning, illamående, kräkningar etc. i samband med båt-, bil-, flyg- och tågresor
 • Övervikt: svettning, psykosociala besvär, det sk metabola syndromet, broskförslitningar (artros) etc.
 • Lågt blodsocker: svettning, skakningar, yrsel, illamående, hjärtklappning, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, nervositet, hungerkänsla, stickningar i armar och ben, talsvårigheter.
 • Hypertyreos: svettning, ökad värmekänsla, viktminskning, hjärtklappning, andfåddhet, oro, irritabilitet, aggressivitet, depression, skakningar, trötthet, diarré, ögonsymtom.
 • Överproduktion av tillväxthormon (akromegali): svettning, ökad värmekänsla, värk i rygg/leder, svullnadskänsla, snarkningar, huvudvärk.
 • Underfunktion i testiklar (hypogonadism): svettning (jmf menopaus hos kvinna), nedsatt libido, nedsatt potens, fördröjd ejakulation, ofruktsamhet, trötthet, depression, irritabilitet, sömnstörningar, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, led- muskelvärk, bukfetma, benskörhet, höjt blodtryck.
 • Binjuremärgstumör (feokromocytom): ”p-sjukan”(= perspiration, palpitation, pain, pallor, pressure, paroxysms).
 • Parkinsons sjukdom: svettning, yrsel med lågt blodtryck, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, demens, sparsamt rörelsemönster (hypokinesi), stelhet, skakningar i vila.
  *Epilepsi: svettning, blodtrycks-/pulsstegring, tonisk-kloniska anfall (Grand Mal).
 • Carcinoidsyndrom (speciell form av cancer): svettning, värmevallningar, diarré, hjärtsvikt, astma.
 • Alkoholabstinens: svettning, rastlöshet, motorisk oro, plockighet, ångest, skakningar, hjärtklappning, kramper, hallucinationer.
 • Missbruk av bensodiazepiner/kodein: svettning, ångest, depression, minnesstörningar, trötthet, muskelvärk, ljus-/ljudöverkänslighet, dubbelseende, rinnande känslor över kroppen etc.
 • Missbruk av centralstimulerande medel: svettning, vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur, muntorrhet, snabb/oregelbunden puls, kramper, epileptiska anfall, stereotypa beteenden, rastlöshet.
 • Insektstick t ex fjärsingstick: svettning, huvudvärk, frossa, illamående, lokal skada med smärta
 • Infektioner: svettning, tempstegring, varm hud, snabb puls, frossa, lågt blodsocker, specifika organmanifestationer.
 • Könssjukdomar/ HIV: svettning (nattlig), avmagring, trötthet, ev. tidigare körtelfeberliknande sjukdom, svampinfektion i tandköttet, bältros, seborroisk dermatit, hårig vitaktig beläggning.
 • Temporalisarterit: svettning (nattlig), trötthet, feber, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild, huvudvärk, tuggsmärta, synpåverkan.
 • Hjärtinfarkt: svettning, ångest, andfåddhet, illamående, matthet, allmän sjukdomskänsla, svaghet, svimning, smärta bakom bröstbenet, ofta med utstrålning mot hals, käke, armar. Eventuellt buksmärtor.
 • Svimning: svettning, hjärtklappning, tillfällig förlust av syn på ett öga (obskuration), ostadighetskänsla, matthetskänsla, tonusförlust, blekhet, kortvarig medvetslöshet, eventuellt med muskelryckningar/urinavgång.
 • Kronisk lymfatisk/myeloisk leukemi (KLL/KML) /malignt lymfom: svettning (nattlig), trötthet, matleda, blodbrist, viktnedgång, andningssvårigheter, fyllnadskänsla i buken, lymfkörtlar.
 • Lungcancer: svettning, hosta, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, blodig krökning, avmagring, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, feber, blodproppar etc.

Alternativa överväganden

Lokal svettning och då främst sk primär fokal hyperhidros (R61.0) med symtom från handflator, fotsulor, axiller och/eller ansikte, men även fokala hyperhidroser såsom Freys syndrom etc.
Regional svettning efter stroke eller nervskada.
Ospecificerad svettning (R61.9) med främst överdriven eller nattlig svettning där ingen specifik orsak kan påvisas.

Utredning

Ofta är orsakerna till generaliserad svettning relativt lätta att identifiera på basen av patientens sjukhistoria (ålder, kön, hur länge svettningarna varat, aktuella ledsagande symtom inkl omständigheter, tidigare sjukhistoria, mediciner, ärftlig påverkan). Dessutom görs ju den fysikaliska undersökningen.
Ibland kan laboratorieanalyser på specifik misstanke vara till hjälp för att utesluta/bekräfta en åkomma. Man kan t ex kontrollera P-glukos, snabbsänka (CRP), sänka (SR), blodvärde, P-TSH, vita blodkroppar (LPK).
Man kan också behöva kontrollera mer specifika prover som S-GH, S-testosteron, urin/plasma-katekolaminer, P-takykininer/urin-5-HIAA, S-CDT, S-anti-HIV, P-troponin m fl.
Vid oklar, diffus svettning som hållit på en längre tid kan det vara av värde att göra en mera utvidgad utredning om sjukhistorien, status eller laboratorieanalyser avviker.

Behandling

Alltid beroende på orsaken.
Antikolinerg tablettbehandling är ibland teoretiskt intressant men behäftat med risk för biverkningar som tyvärr ofta överväger vinsterna med behandling.
För övrigt i görligaste mån behandling av symtomen.

Uppdaterad: 2017

6 Kommentarer

 1. Anders skriver:

  Jag har testat mig för hiv 6 veckor efter eventuellt smittotillfälle med blodprov från armvecket med negativt resultat. Även tagit två snabbtester 4 veckor och 6 veckor efter smittotillfället, även dessa med negativa resultat. Hade vaginalt sex med en kvinna en gång med kondom under hela samlaget. Drog av kondomen efter samlaget medan penis fortfarande var styv, är kanske en risk? Nu har jag nattliga svettningar, och ett litet sår på tungan. Är orolig. Vad ska jag göra? Hade en seg förkylning innan proverna också med rodnad i halsen där halsprov utfördes utan att man hittade något. Ska jag testa mig igen?
  Önskar ett svar, är orolig

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Anders! Då du trots negativa provsvar är orolig, så föreslår jag att du tar kontakt med den mottagning där testen utfördes eller med din vårdcentral. Be att få komma för ett samtal. Vänliga hälsningar webbredaktören.

 2. Eva skriver:

  Hej. Jag är en kvinna som har fyllt 50 nyligen. Mitt problem är att jag vaknar på nätterna eller på morgonen helt normalt och efter en stund blir varmt och svettig överallt .”Kallsvettig ” ??? Kastar jag bort täcken och det blir bra igen. Tänkte kanske någon psykisk ,men jag tänker inte på något bara kommer . Jag har haft förut också alltså när jag var 30 och ,men nu är mer och mer . Jag har hormon spiral . Jag tränar regelbundet och jag svettas inte lätt då. Tacksam för svar . Mvh. Eva

  • Susanne skriver:

   Hej, Det du beskriver låter lite som symtom man får i anslutning till klimakteriet (läs mer här) och något som är normalt att börja känna av i din ålder. Du kan alltid stämma av med din gynekolog. Mvh webbredaktören.

 3. Katarina skriver:

  Är en kvinna nyss fylda 40 för 3 år sedan upptäcktes att min sköldkörtel var över aktiv.
  Den opererades bort å då menar jag helt och hållet inget kvar.
  Sedan dess har jag ätit levaxin från 75 mg till 150mg som den är höjd till nu..
  Ca ett halvt år efter operationen upptäcktes ytterligare en sjukdom EDS som resulterade i ytterligare en medicin som hjälpte kroppen att varva ner då den ständigt var aktiv ”Saroten ” den har funkat jättebra får sova 7 h varje natt istället för 1 h … För ca 8 månader sedan började jag svettas som jag vet inte vad..
  Tänkte att jag kommit in i klimakteriet..gick upp 10 kg på mindre än 2 mån jag tränade och la om kosten i ca 4 mån men inte 1 kg i minskning??? För ca 2 månader sedan tog jag mitt årliga blodprov för levaxinen.
  Läkaren ringer upp å frågar om jag svettas mycket mm och ja svarade jag å då säger han att mitt prov är lågt å höjer dosen på levaxin å att det bör hjälpa…
  Vid nästa prov 6 v senare så får jag prata med en ny läkare som inte ser sambandet med svettningarna eller viktökningen???
  Han rekommenderar botox!!!
  Vet inte vad jag ska tro eller göra mina bh at blir dygsura å jag börjar lukta gammal gubbe… Så min fråga var ska jag börja? Tacksam för svar.

  • Susanne skriver:

   Hej. Du har många frågor i ditt inlägg och jag förstår att du har det minst sagt jobbigt. EDS är en komplex diagnos, antar att du har varit inne på EDS-föreningens webbplats och tittat se länken här ? De har mycket bra information. Kanske kan du få ytterligare tankar kring din egen hälsosituation där som du kan ta med till din behandlande läkare. Det känns också viktigt att du har en och samma ansvarig läkare som kan hjälpa dig att hitta ett bättre hälsoläge. Boka ny tid till den läkare du tycker bemött dig bäst på mottagningen och jobba vidare därifrån. Mvh webbredaktören.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.