09 July, 2020

Åldersvårta. Mjällvårta

(Verruca seborroica)

Definition

Ofarlig, vanligt förekommande åldersvårta. Tidigare ofta kallad verruca senilis men denna beteckning bör undvikas.

Orsak(-er)

Ofta ärftlig orsak.
Ansamling av omogna celler (keratinocyter) mellan hud och underhud.

Symtom

Till en början ofta ljus, gul lite skrovlig förändring som mörknar och förtjockas med tiden. Verkar sitta ”ovanpå” huden. Ytan ofta fet, sprucken. Ibland klåda, ibland kosmetiskt störande. Oftast symtomfri patient.

Alternativa överväganden

Födelsemärken (naevi) som dock har en glattare yta) , Malignt melanom, särskilt om det rör sig om en enstaka förändring.

Behandling

Vanligen ingen. Om patienten störs kosmetiskt eller har klåda, kan man använda sig av högfrekvent, elektrisk växelström (diatermi) på ytan eller försiktigt skrapa bort förändringen.
Ibland räcker det med endast frysbehandling.
Är man osäker på diagnosen måste skrapmaterialet skickas för undersökning i mikroskop.