09 July, 2020

Aktinisk keratos

Definition

Rödbruna, fjällande fläckar på solskadad hud. Förstadium till en typ av hudcancer (skivepitelcancer) men risken för att förändringen skall bli elakartad är ändå liten.

Orsak(-er)

Solbestrålning. Man tror att det är den sammanlagda solstrålningen som är avgörande. Ljushyllta personer, som lätt blir brända, drabbas oftast. Likaså drabbas personer med med cellgiftsbehandling.

Status

Rödbruna, lätt fjällande konfetti- till centimeterstora fläckar. Oftast enstaka fläckar men de kan flyta ihop till större fläckar.
Vanligen belägna på kroniskt ljusexponerade hudområden som ansikte, underläpp, öron och handryggar.
Utvecklas långsamt, under flera år. Viss risk, om än liten, att en aktinisk keratos övergår i hudcancer. Åkomman är en markör för solskadad hud.

Behandling

Vanligen frysning av hudförändringarna med flytande kväve.
Större ytor kan via hudläkare behandlas med 5-fluorouracil i kräm. Dessutom kan fotodynamisk terapi (PDT) komma ifråga.
Om ej någon av dessa behandlingsalternativ är lämpliga eller tillgängliga, kan lokalbehandling med kräm med imikvimod prövas. Adekvat solskydd är en del av terapin.