08 July, 2020

Acrodermitis chronica atroficans

Definition

Långsamt förlöpande inflammation i huden med förtunning av huden. Symtomen orsakade av en borreliainfektion.

Orsak(-er)

Sena effekter av en borreliainfektion, oftast erythema migrans, som patienten hade för flera år sedan. Se mer i avsnittet om Borrelia.

Symtom

Ställvisa områden med blåröd rodnad av tunn, skrynklig hud. Underliggande blodkärl lyser ofta igenom huden. Hudförändringarna återfinns oftast på armar och ben och på den kroppsdel där borreliainfektionen en gång var.
Ibland även ledvärk, rygg- och benvärk samt inflammatorisk påverkan på enstaka nerver.

Utredning

Borreliablodprover. Vid nervengagemang remiss neurolog för ställningstagande till neurologisk undersökning bl test av prov från ryggmärgsvätskan.

Behandling

Remiss till hudläkare. Doxycyklintabletter 200 mg x 1 i tre veckor stoppar sjukdomsutvecklingen. Vid påverkan på nerver skall patienten remitteras till neurolog.