01 July, 2020

Oavsiktlig viktnedgång

Orsak(-er)

Några av de vanligare orsakerna är:

  • Hormonsjukdomar t ex vid överfunktion i sköldkörteln inklusive överkonsumtion av levotyroxin, diabetes ffa diabetes typ-1, Cushings syndrom
  • Sviktande njurfunktion
  • Cancersjukdom i lungor, magsäck, bukspottkörtel, lever, njurar, urinvägar, prostata, grovtarm, ändtarm, i benmärg (myelom), i blod (lymfom, leukemi) och vid sk carcinoid
  • Bristande näringsupptag som vid glutenöverkänslighet (celiaki), mjölksockeröverkänslighet (laktosintolerans), födoämnesallergi samt vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna Mb Crohn och ulcerös colit
  • Psykiska orsaker t ex bulemi/anorexi, framkallade kräkningar, laxering, depression
  • Kronisk infektion t ex gulsot, TBC, HIV
  • KOL
  • Överdriven motion

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse och en noggrann kroppsundersökning.
Blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), fördelningen på olika typer av olika vita blodkroppar (Diff), blodsocker (P-Glu), ämnesomsättningsprover (S-TSH), leverprover ASAT, ALAT, GT, ALP, S-Kreatinin, S-Urat, S-amylas, kontroll av eventuell blod i avföringen (F-Hb) vid åtminstone 3 tillfällen. Dessutom urinprover som U-erytrocyter, U-nitrit, U-protein.