Lågt kaliumvärde i blodet

Definition

När koncentrationen av kalium i blodet är lägre än 3,6 mmol/l.
Blodprovet får inte tas under samtidig åtstramning av ett blodkärl (stas) eller när man pumpar med handen vid provtagningen. Sådana åtgärder ger risk för sönderfall av de röda blodkropparna med felaktigt förhöjda kaliumvärden som följd.

Orsak(-er)

Akut: Diarré, kräkningar. Ses också hos dåligt inställda diabetiker med syror i urinen (ketoacidos).
Kroniskt: Vätskedrivande medicinering, kronisk diarré t. ex. vid anorexi, glutenöverkänslighet och vid missbruk av laxermedel. Tarmfistlar, gallgångsfistlar. Överkonsumtion av lakrits. Ökad halt av hormon som reglerar kroppens saltbalans (primär hyperaldosteronism). Cushings syndrom, ökad renin-angiotensin-aldosteronaktivitet som vid t.ex. förträngning av njurartärerna (njurartärstenos), sarkoidos. Dessutom en del ovanliga ärftliga njursjukdomar.
Brist på magnesium förstärker eller vidmakthåller lågt kalium.

Symtom

Då kaliummängden i blodets serum är under 2,5 mmol/l inträffar trötthet, muskelsvaghet (speciellt i benen), muskelsmärtor, myrkrypningar, muskelkramper, tarmstopp av förlamning (paralytisk ileus).
Mest fruktat är rytmstörningar i hjärtat som kammarflimmer, vars risk ökar om patienten samtidigt har digitalismedicinering och får syrebrist i vävnaderna (hypoxi). Hjärtverksamheten påverkas negativt vilket framgår av EKG.

Utredning

Om det inte finns någon uppenbar orsak kontrolleras hormonet kortisol via urinsamling av hela dygnsmängder urin 3 dagar i rad. Hormonet aldosteron i blodet kontrolleras likaså.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik om S-K understiger 3,0 mmol/l.
Kaliumtabletter.
Kalium ges i förebyggande syfte vid behandling av t.ex. högt blodtryck med urindrivande medel (diuretikabehandling). Kaliumsparande diuretika kan användas om serumkreatinin (mått på njurfunktionen) understiger 130 mikromol/l.
Egenbehandling: Bananer, klementiner, jordgubbar.

Uppdaterad: 2017

5 Kommentarer

 1. Chron skriver:

  Långvarig kaliumbrist p.g.a. kronisk inflammation i bäckenreservoar (som ersätter bortopererad grovtarm), anledning ulceröc colit som omgraderats till Chrons sjukdom. Har jättesvårt att hålla kaliumnivån. Använder både många Kaleroid och dricker Kajos, samt äter bananer. Är dock mycket lös i magen. Har även hjärtproblem där medicinen kan vara negativ. Mår dessutom kymigt efter mat! Värdet pendlar från lågt till för lågt. Läkarna verkar ovana vid hanteringen av mig. Alla vill prova med någon slags grundbehandling på alldeles för låg dos. Jag får alltid hetsa dem lite grand. Trots att den kroniska inflammationen är borta nu, så behöver jag fortsatt mycket kalium.

 2. Annika skriver:

  Hej,

  Jag hade fått någon parasit av något slag (har ej fastställd diagnos), som gjorde att jag kräktes hela tiden i veckor. När jag kom in på akuten hade jag ett kaliumvärde på 1.8.
  Jag lämnar blod regelbundet och tar kaliumtabletter sen i somras. Har minskat på dosen till 2*3 per dag a la 750 mg.
  Mina värden ser toppen ut, bör jag avsluta nu med tabletterna? Eftersom att ingen vet vad jag haft, fått diagnoser som varit fel så vill jag fråga här vad du skulle säga. Kan man ta dem hur länge som helst ?

 3. Brittis Mooe skriver:

  Jag fick besked idag att mitt kalium ligger på 2,7…rådet var att äta bananer… orsaken till det låga är långvarig behandling med blodtrycksmedicin…finns det inget enklare intag än bananer ? tabletter tex..kan inte hitta nåt här …

  Tack på förhand!

  • Malin skriver:

   Hej! Lider av kronisk kaliumbrist och äter tabletter för att höja kaliumet. De heter Kaleorid. När du har så lågt kalium så hjälper nog inte endast bananer. Be om en second opinion. Lycka till!

  • Johan skriver:

   Hej!

   Mitt råd är att pröva uppnå tillräcklig effekt av annan blodtrycksmedicinering som inte innehåller hydroklortiazid eller annan diuretika. Om du har så lågt kaliumvärde som 2.7 så ska du behandlas av specialist.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.