11 August, 2020

Lågt kalcium i blodet

(Hypocalcemi)

Definition

S-Kalcium under 2,20 mmol/l. Joniserat P-Kalcium under 1,18 mmol/l. Värdena kan variera mellan olika laboratorier.

Orsak(-er)

Underfunktion i bisköldkörtlarna (hypoparatyreoidism) t ex efter strumaoperation, som en sk autoimmun sjukdom eller så är underfunktionen medfödd.
Dessutom ses lågt kalcium i blodet i samband med magnesiumbrist, vid D-vitaminrubbning orsakat av för lite sol eller dåligt upptag från tarmen, vid nedsatt njurfunktion eller vid behandling med läkemedel som bisfosfonater och antiepileptika. Ses också vid svår allmänsjukdom.

Symtom

Stickningar i huden (parestesier), myrkrypningar, muskelkramper, muskelvärk, spröda naglar, trötthet, olust, depression, psykos, demens, oregelbunden hjärtrytm och vid T-vågsförändringar på EKG.

Utredning

S-Albumin, S-Kreatinin, S-Magnesium och paratyroideahormon (PTH).
S-Kalcium är svårbedömt vid lågt albumin och vid dålig njurfunktion. Tag då istället joniserat calcuim.

Behandling

Riktar sig mot grundorsaken.