Låg ämnesomsättning. Hypotyreos

Definition

Minskad mängd sköldkörtelhormon (tyreoideahormon) i blodet.

Orsak(-er)

Kronisk inflammation i sköldkörteln är den vanligaste orsaken (Hashimotos sjukdom). Vid denna sjukdom växer sköldkörteln och det bildas lymfvävnad som förstör sköldkörtelvävnaden.
Läkemedel t. ex. litium och amiodaron.
Efter sköldkörteloperation.
Graviditet. Efter själva förlossningen kan patienten få en inflammation i sköldkörteln som är övergående (postpartum thyreoidit). Kräver oftast ingen behandling.
Radiojodbehandling (risken ökar med tiden).
Jodbrist. Är dock sällsynt bland svenskfödda, då man här använder jodberikat salt.
Bristande funktion i undre hjärnbihanget (hypofysen).
Del i autoimmun sjukdom som drabbar flera olika körtlar i kroppen. Kroppens egna försvarssystem angriper egna vävnader: kronisk sköldkörtelinflammation, Addisons sjukdom (brist på hormonet kortisol), diabetes typ-1 (brist på hormonet insulin p. g. a. att egna immunsystemet angriper bukspottkörteln), blodbristsjukdomen perniciös anemi, hudsjukdomen vitiligo samt sviktande könskörtelfunktion.

Symtom

Successivt insjuknande som brukar ta flera år. Det är ffa efter medelåldern som patienterna insjuknar men sjukdomen finns även hos skolbarn.
Oftast ospecifika symtom; ”något är fel”. Trötthet och en tendens att snabbt få mjölksyra är vanligt och tidigt tecken. Frusenhet, depressivitet, glömska och okoncentration som märks inte minst på patientens arbetsplats. Patienten har ofta svårt att överblicka sammanhangen. Man noterar ofta en lätt till måttlig viktuppgång, patienten får en hes och grov röst, ökat håravfall inkl bortfall av yttersta delarna av ögonbrynen. Huden blir svullen och kall. Man noterar blekhet, långsam puls, ledvärk, sänkt andningsfrekvens, muskelsvaghet, segt och långsamt reflexsvar vid test av reflexer i armar och ben. Ibland även symtom på gravt minskad funktion i sköldkörteln (myxödemkoma).
Så kallad Subklinisk hypotyreos är lätt att missa p g a diskreta symtom som trötthet, ledvärk, lätt depression och okoncentration.

Diagnos

Till en början kan sköldkörtelförstoringen kännas på halsen (struma). Så småningom förtvinar körteln och minskar i storlek. Oöm.
S-TSH är stegrat och ger diagnosen. Normalvärde skall ligga mellan 0,2-3,5. Laboratorier anger oftast högre värden men då ingår ofta personer med tyroideasjukdom i ”normalbefolkningen”.
Fritt-T4 är sänkt och ger graden av sjukdom.
T3-nivåerna tillför inget i utredningen, de är opåverkade länge och sjunker först vid uttalad sjukdom. De är dock sänkta vid annan samtidig sjukdom, inkl feber o förkylning.

 
Subklinisk hypotyreos
innebär att S-TSH är förhöjt över resp laboratoriums övre gränsvärde (ofta användes över 2,5) vid två provtagningar men fritt-T4 är fortfarande normalt. Högt S-TSH talar för en framtida brist på sköldkörtelhormon om samtidigt TPO-antikropparna är stegrade, ett tillstånd som man kan se vid Hashimotos sjukdom (kronisk thyreoidit) se ovan. Observera dock att 10-25 % av friska personer har TPO-antikroppar. Vid Hashimotos sjukdom känns en förstorad, oöm körtel (struma). Körteln förtvinar succesivt. Det är viktigt att man kontrollerar tillståndet regelbundet.

 
Central hypotyreos
ger lågt S-TSH och lågt fritt-T4. Om osäker diagnos, ta om proven och komplettera med S-total T4, S-kortisol (morgonvärde), S-prolaktin, S-FSH och S-LH. På män även S-testosteron och på kvinnor S-östradiol. Eventuellt kontrolleras även tU- kortisol vid 2 olika tillfällen.
Dessutom görs en synfältsundersökning (perimetri) för att eftersöka tecken på hjärntumör. En nedsatt funktion i undre hjärnbihanget (hypofysen) brukar ge påverkan på flera av hormonerna. Om dessa är normala (inkl total-T4) kan man avvakta med vidare utredning.
En isolerad nedsatt funktion i hypofysen med specifik påverkan på S-TSH är ett mycket ovanligt tillstånd och kan ses i samband med hjärnskada eller hjärnhinneinflammation.

 
Vid sviktande funktion i binjurebarken
kan S-TSH vara högt och fritt-T4 normalt. Man kontrollerar även salter som natrium och kalium, blodtryck och eventuell ökad pigmentering i huden.

 
Vitamin B12-brist 
är starkt kopplat till låg ämnesomsättning. Man kontrollerar ofta  vitamin B12, folat, homocystein vid årliga kontroller.

 
Diabetes typ-1 
har också stark koppling till låg ämnesomsättning, kontrollera blodsocker (P-Glu).
Det finns också en stark koppling till ökad aktivitet i bisköldkörtlarna
(hyperparatyreoidism). Kontrollera S-Ca.

Status

Svullen, kall hud, blekhet, långsam puls, sänkt andningsfrekvens, ledvärk, muskelsvaghet. Psykisk förlångsamning. Segt och långsamt reflexsvar vid test av reflexer i armar och ben. Brukar benämnas myxödemcoma.

På EKG ses långsam rytm med låga utslag (sinusbradykardi).

Alternativa överväganden

Depression.
TSH är förhöjt vid följande tillstånd: Rökstopp, fysisk ansträngning, ändrad dygnsrytm, tillfrisknande från sjukdom, avbruten tyroxintillförsel, binjurebarksvikt, överfunktion i bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism), vid tillförsel av röntgenkontrastmedel, jodrik diet (algkapslar-hälsokost). Ses dessutom om patienten har en TSH-producerande tumör eller en skada t ex en tumör på undre hjärnbihanget.

Behandling

Levotyroxintabletter.
Låg startdos och långsam upptrappning. Kontrollera blodtryck, EKG, puls och lyssna på hjärtat innan preparatet ordineras. Dosen är till en början vanligen 0,025-0,05 mg x 1. Doshöjning var 4-6:e vecka hos yngre, var 6-8:e vecka hos äldre efter kontroll av S-TSH och fritt-T4. Doshöjningarna styrs i första hand av TSH-nivåerna som bör ligga mellan 0,3 och 1,5. Mycker försiktig upptrappning med 0,025 mg varannan dag hos patienter med hjärtsjukdom. Ha kontakt med hjärtspecialist. Slutdos blir ofta 0,1-0,15 x 1. Dosbehovet avtar med åren.
Nivåerna av S-TSH och fritt T4 under graviditet
följs var fjärde vecka till stabilt läge. Därefter max 8 veckor mellan kontrollerna. Korrigera levotyroxindosen så att S-TSH ligger i nedre halvan av referensvärdet.
Det kan dröja 6-12 månader efter det att provvärden blivit normala innan patienten känner sig fullt återställd och får en normal hjärnfunktion.

 
”Subklinisk hypotyreos”
behandlas om symtom som t ex trötthet finns, annars uppföljning med provtagning var 6-12:e månad. Vid behandling följes symtom och TSH- /T4- nivåer efter ca 6 mån. Om symtomen då reducerats talar detta för att en Subklinisk hypotyreos kan ha förevarit. Om S-TSH överstiger 10, rekommenderas behandling med levotyroxin, även i frånvaro av symtom.
Vid behandling kan alltså tillbakagång av symtomen dröja upp till 6 månader. Såväl S-TSH och fritt-T4 bör vid behandling ligga inom normalvärdena (TSH 0,4-2,0). Utöver hjärtrisker medför överbehandling risk för benskörhet.
Vissa patienter blir ej återställda trots normala TSH/fritt T4. Dessa patienter kan behöva tillskott av T3 dvs det biologiskt aktiva hormonet. Man brukar använda läkemedlet Liothyronin. Specialistfall.
Behandlig sker även vid ofruktsamhet eller graviditet. Då kvinnan går in i graviditeten rekomenderas TSH 0,5-2. Detta behålls till i mitten av graviditeten för att sedan ökas med 50 %. Patienten skall följas via MVC.

Diagnosen ”Hypotyreos typ 2” som lancerats av vissa anser bero på en intracellulär underfunktion betr ämnesomsättningen- omätbar via sedvanliga biologiska parametrar. Denna ”sjukdom” är vetenskapligt oförankrad och har alltså ej stöd i den medicinska professionen.

 
Svängande värden på S-TSH och fritt T4
ses vid samtidigt intag av läkemedel som innehåller aluminium + antacida (magnesiumhydroxid och aluminiumhydroxid), järnpreparat, kalciumpreparat, jonbytare (kolestyramin) och sukralfat. Vid sådan medicinering tas levotyroxin minst 4 tim före eller efter övrig medicin. Levotyroxin kan intas såväl till natten som två gånger dagligen.Dessutom ser man de svängande värdena i samband med fiberrik kost.

 
Östrogen
i samband med p- piller, graviditet och övergångsåldern (menopaus) binder upp tyroxinet i blodet och levotyroxindosen kan behöva justeras.

 
Vid Central hypotyreos liksom vid misstanke på sviktande binjurebarksfunktion:
Remiss till hormonspecialist (endokrinolog).
Ge alla fertila kvinnor
rådet att inte bli gravida så länge de inte har normala S-TSH och fritt T4-värden.

Uppdaterad: 2017

15 Kommentarer

 1. Lars skriver:

  Hej

  Min fru har initialt konstaterats för diabetes typ 1 och medicinering. När blodsockervärdet trots detta varierade kraftigt och med höga nivåer så blev diagnosen typ 2 diabetes. Därför går hon nu på sprutor som hon injicerar efter täta provtagningar. Utöver detta så har jag upplevt att hon ofta klagar på trötthet, nedstämdhet och viss viktökning trots träning och noggrann kost. Verkar som inget hjälper och därför misstänker jag att även hennes ämnesomsättning är för låg.
  Har bett henne att kontrollera upp sköldkörteln med ett blodprov. Men vad mer bör göras ifall detta blodprov inte visar det man misstänker? Ska man i samband med detta ta andra prover och eventuellt ta ultraljud på själva sköldkörteln?
  Tack på förhand, Lars.

 2. Linda skriver:

  Hej. Jag undrar om det finns någon läkare som kan ställa diagnosen hypotyreos på symptom och inte bara på blodprov. Jag ger snart upp.

  • Tina skriver:

   Hej Linda. Jag fick tag på privat läkare, som tyvärr lagt ner sin mottagning pga sjukdom, som ägnade i stort sett hela besökstiden till att diskutera symtom allt från hälsprickor till humörsvängningar. Blodprover togs också naturligtvis, men endast som komplement. Så ge inte upp utan sök tills du finner en läkare.

  • Hanna skriver:

   Dr Ali på Hagakliniken i Göteborg erbjöd mig behandling. Kände samma uppgivenhet som du, det tog 6 år innan jag hade fått lite sämre värden så jag erbjöds behandling (medan vårdcentralen tyckte mina värden såg bra ut).

 3. Monika skriver:

  Hej! Jag har haft hypo i cirka 9 år och står i dagsläget på dos 5 x 125 mikrogram plus 2 x 100 mikrogram per vecka. Jag har varit relativt lättmedicinerad även om doserna justerats många gånger.
  Nu visar dock mina årliga prover TSH 0,3 och tyroxin 10. Jag har även lågt kobalamin och undermåliga blodvärden.
  Min hypo började med mycket svullen sköldkörtel och skyhögt TSH (kan ha fel men något värde låg på över 400 när jag var som sämst och då var jag fullkomligt under isen med många svåra symptom).
  Nu undrar jag vad mina nya lite underliga värden kan bero på. Någon teori?
  Äter sedan ett halvår Escitalopram cirka 2 av 4 veckor i månaden, 10 mg för svår pms.
  Kan ”vanlig” hypo övergå till central?
  Har en bokad läkartid på vårdcentralen, men funderar på om det kanske inte är dags för endokrinologen. Tänker jag tokigt? Tar jag mina värden på för stort allvar?
  Med vänlig hälsning, Monika

 4. Ewa skriver:

  Jag fick diagnosen hachimoto vid 10 års ålder då jag fick åka in till sjukhuset akut med ambulans. Ingen i släkten har sjukdomen. Jag är ganska säker på att det är fluoret vi fick skölja munnen med i skolan är orsaken till min sjukdom för jag hade mycket saliv i munnen och ville spotta ut det men blev tillsagd att inte göra det och då fick jag svälja det istället. Finns det någon forskning om detta? Vart vänder man sig i så fall om man vill ha ersättning?

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Ewa! Vet inte om det finns någon sådan ersättning. Tycker att du ska vända dig till din vårdcentral och diskutera din fråga om sambanden mellan din diagnos och fluor. Vänliga hälsningar webbredaktören.

 5. Eva skriver:

  Hej! Undrar bara lite. De upptäckte att jag hade dålig ämnesomsättning och järnbrist, så nu äter jag Levaxin och järntabletter och har ätit det i tre veckor. Jag har alltid tränat fem dagar i veckan, blandad träning hård och lagom träning. Nu tyckte läkaren att jag skulle lugna ner mig med träningen, vilket jag försökt nu i tre veckor och nu mår jag jättedåligt av att inte få träna och började lite lätt förra veckan att träna tre pass. Är det okej? Har inte mått dåligt innan förutom att jag frös väldigt mycket och blev väldigt blek och yr. Men fryser inte nu och har fått mer färg i ansiktet och det är bättre med yrseln.

 6. Lillan skriver:

  Jag var sjuk i många år, fick ofta blodsockerfall, var alltid trött, ledvärk, depressioner. Jag hade ett tryck på halsen vid kroppspulsådern som gjorde att jag ibland knappt kunde tänka. Varje gång jag gick till VC tog de tyroideaprover som visade – ingenting! Jag hade allvarliga depressioner utan anledning, ville ta livet av mig varje kväll och grät åt ingenting. Till slut tvingade min dåvarande pojkvän dem att röntga halsen (på den tiden fanns inget ultraljud) – då såg läkaren att sköldkörteln var kraftigt förstorad, då gick det fort att få medicin. Hade jag inte haft någon som tvingade sjukvården att reda ut varför jag mådde så jättedåligt så hade jag aldrig överlevt. I början tog jag en högre dos men numer bara 75 mikrogram Levaxin. Har inte behövt operera men måste sköta mig med alla måltider, träning, vila mm. Har även diabetes och sköter det med träning och kost. Så stå på er – begär ultraljud om det inte syns någonting på blodproverna, det kan rädda ditt liv!

 7. Mona skriver:

  Ursäkta men subklinisk hypotyreos måste inte visa lättare symptom… Man kan må lika dåligt som de med ”vanlig” hypotyreos!

 8. Grete skriver:

  Hej! Själv har jag ÄNTLIGEN fått Levaxin efter många års lidanden, då blodprov kunde visa för lågt T3 och T4, samt inflammation i sköldkörteln. Däremot har mitt S-TSH alltid varit under 3, så också vid senaste mätningen när behandling med Levaxin sattes in. Om vården även denna gång bara tagit blodprov på S-TSH, som ju många gör, hade de missat mina låga T3 och T4 värden. Varför stirrar vården sig blind på detta mätvärde och ignorerar alla solklara symptom på hypotyros om detta värde inte är för högt?

  • jansson skriver:

   Man borde ta t4, t3, tsh, kortisol och b12. Har man dessa värden och tillgång till en bra läkare som är specialist på sköldkörtelsjukdom så har man god chans att lösa problemen. Men det tar tid.

   • Helena skriver:

    Hej! Har inflammation i sköldkörteln och två knölar! Gått med detta i 15 år, men ingen gör något. Mår så dåligt. Vad heter läkaren du har? Med vänlig hälsning, Helena.

 9. Bo skriver:

  Hej ! Jag har för lågt stestostron. Vet ni till vilken privatläkare jag kan vända mig till ? Hör gärna av er. Ha en bra dag ! Bo.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.