02 July, 2020

Insulincoma

(Hypoglykemi)

Definition

Medvetslöshet på grund av alltför lågt blodsocker som en följd av för mycket insulin.

Orsak(-er)

Långvarig diabetes och alltför nedpressade blodsockervärden kan bidra till att varningstecken på lågt blodsocker inte observeras.
Låga blodsockervärden är vanligare hos personer med andra hormonella sjukdomar, vid vissa tarmsjukdomar t ex glutenintolerans (celiaki), vid sviktande njurfunktion och vid användning av läkemedel av typ salicylsyra, ACE-hämmare och betablockerare.

Symtom

Hungerkänsla, svettningar, lättretlig, dubbelseende, huvudvärk, illamående, domningar eller stickningar i armar och ben.

Status

Blek, fuktig hud. Darrningar. Hjärtklappning. Svårigheter att tala. Patienten kan också vara aggressiv och visa negativism (vill inte låta sig behandlas). Till slut förlamningar och medvetslöshet.

Utredning

Blodsocker (P-glukos).

Behandling

Behandlingen går ut på att återställa blodsockret till normal nivå.
Är patienten vaken ges 2 dl mjölk och en smörgås eller 3 sockerbitar eller 1 dl juice eller 20 gram choklad.
Är patienten inte vaken injiceras glukos (300 mg/ml) 30-50 ml (eller mer) in i ett blodkärl tills blodsockervärdet är normalt eller tills patienten vaknat. Alternativt kan man injicera glukagon 0,5-1 mg under huden eller i en muskel.