Högt kalium i serum

(Hyperkalemi)

Definition

Referensvärdet på S-K är c:a 3,5-5,0 mmol/l. Värdet varierar något mellan olika laboratorier.
Betydande förhöjt kalium i serum ses över 5,6 mmol/l.
Allvarliga symtom uppstår då kalium i serum överstiger 7 mmol/l.

Orsak(-er)

 • Sviktande njurfunktion
 • Läkemedel som t ex kaliumtillskott, kaliumsparande vattendrivande medel (diuretika), ACE-hämmare, ATII-receptorhämmare, NSAID och trimetoprim
 • Vissa glukosaminpreparat innehåller kalium
 • Intorkning
 • Vissa för kroppen nedbrytande tillstånd som operation, skada, chock och svält
 • Upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) bla vid blödning i mag-tarmkanalen
 • Muskelskador, insulinbrist, sviktande binjurebarkfunktion med bl a Mb Addison och hypoaldosteronismsom följd
 • Ökad surhetsgrad i kroppsvätskorna med lågt pH (acidos)

Symtom

Högt kalium i serum är ofta ett symtomlöst tillstånd vid måttlig stegring.
I övrigt kan man se trötthet, muskelsvaghet, stickningar i armar och ben, minskande sen-reflexer.
Vid höga kaliumnivåer tillkommer förvirring och oregelbunden eller ibland helt upphörd hjärtrytm (runt 7 mmol/l).

Status

Patienten är eventuellt intorkad.
På EKG ser man höga S-vågor och höga/spetsiga T-vågor. Senare blir P-R-intervallet förlängt och QRS breddökat.

Alternativa överväganden

Felaktig provtagningsteknik. Analysfel.

Utredning

Medicingenomgång. Finns tecken på intorkning? Om opåverkad patient görs omgående en ny provtagning av S-K om detta värde från början varit onormalt.
Vid konstaterat höjt värde på S-K kontrolleras blodvärde (Hb), S-Kreatinin, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev S-kortisol, S-CK.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik om S-kalumvärdet är runt 7 mmol/l eller om patienten har allvarligare symtom.
I öppenvården görs vid behov medicinjustering och i görligase mån behandling av bakomliggande sjukdom.
Om opåverkad patient görs en ny provtagning av S-K.

En kommentar

 1. Eva Liza skriver:

  Jag har genomgått en ryggoperation för tio dagar sen. Jag uppfattade att mitt kalium var 5,8, alltså klart förhöjt. Då pytsade dom i mej minst 2 l natrium, satte cvk för säkethets skull om hjärtat skulle säga ifrån.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.