08 July, 2020

Högt kalcium i serum

Definition

Serum-kalcium över 2,60 mmol/l, korrigerat för innehåll av albumin. Joniserat plasma-kalcium över 1,30 mmol/l.

Orsak(-er)

  • Hög aktivitet i bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism)
  • Elakartade sjukdomar som lymfom, cancer i lungor, bröstkörtlar, urinvägar, äggstockar m fl organ, med eller utan dottertumörer i skelettet
  • Förgiftning av D-vitaminer
  • Biverkan av läkemedel t ex litium, kalciumkarbonat, vattendrivande (tiazider)
  • Giftstruma
  • Sviktande binjurefunktion
  • Binjuremärgstumör (pheochromocytom)

Symtom

Trötthet, nedstämdhet, depression. Värk i kroppen, förstoppning, stora urinmängder, tecken på urvätskning av kroppen (intorkning). Njursten.

Utredning

Kroppsundersökning inklusive undersökning av lymfkörtelstationer, bröstkörtlar, buk.
Lab-prover: Sänka (SR), blodvärde (Hb), urinsticka, S-kereatinin, S-albumin, S-kalcium. Joniserat P-calcium kontrolleras vid lågt S-albumin och vid sviktande njurfunktion. Parathyroideahotmon (PTH) och alkaliska fosfataser (ALP).

Behandling

Behandling avgörs av orsaken.
S-kalcium över 3,7 mmol/l kräver intensivvård.
På äldre personer övervägs akutremiss till medicinklinik vid S-kalcium över 3,0 mmol/l.